Alkany a cykloalkany
Alkany a cykloalkany (2/11) · 11:04

Názvosloví alkanů s alkylovými skupinami Jak se pojmenovávají rozvětvené alkany?

Navazuje na Základy organické chemie.
Zatím jsme se věnovali jednoduchým vazbám a uhlovodíkovým kruhům. Ale zamysleme se nad tím, co se stane, když se věci trochu zkomplikují. Nakreslím zde molekulu a můžeme přemýšlet o jejím názvu. Takže ji namaluji takhle. Takže tady nemáme jednoduchý řetězec. Větví se v nějakém bodě. Takže co uděláme v této situaci - najdeme nejdelší řetěz v molekule, takže popřemýšlejme o tom který je řetěz je nejdelší. Když začneme zde, dostaneme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 uhlíků. Když začneme zde, máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 uhlíků. Takže se podíváme na nejdelší řetěz. Nejdelší řetěz je tento. Nechte mě ho vybarvit. Takže to je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 uhlíků. A tohle tedy bude něco jako jádro našeho pojmenovávání. Takže má 9 uhlíků. Takže přímo zde, nejdelší řetěz, má 9 uhlíků. Můžete tak trochu vidět, že je to základ molekuly, a také základem našeho pojmenovávání. 9 uhlíků, takže tu máme nonan. Pamatujte, 9, non- pro 9 a potom -ane, protože tohle je alkan. Máme tu samé jednoduché vazby Teď, co uděláme s touhle věcí tady? Co to tady trčí z toho řetězu? No, v podstatě máme jeden uhlík, který je připojen k řetězci, že? Tento uhlík je vázán k uhlíku v řetězci. Jestli chceme nakreslit celou molekulu, můžeme nakreslit uhlík zde a bude připojen ke 3 vodíkům, ale to je samozřejmé. Ale co je to tady? No, je to jeden uhlík. Mohlo by vás to vést k tomu, že je to methan, ale není protože je k něčemu připojen. Správně se používá předpona meth- Takže tady použijeme předponu meth-, takže použijeme předponu meth-. Ale protože není v hlavním řetězci, je připojen k něčemu jinému, nepíšeme methan, píšeme methyl. Takže tady napíšu methyl. To znamená, že se větví z delšího řetězu. Takže tato molekula zde bude nazvaná a vlastně, ještě je tu jedna věc, o které musíme přemýšlet. Tato věc měla být... Nazýváme ji prostě methylnonan. Napíšu to tady. Takže bychom to mohli nazvat rovnou... Mohli bychom to nazvat methylnonan. Ale je tady jeden problém s jednoduchým pojmenování methylnonan Tohle je methylnonan, a zároveň-- nakreslím to-- Takže to co jsem právě nakreslil je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Takže tohle je nonan. A to co jsem nakreslil tady je 1, 2, 3... Methyl je přímo tady. To je to co jsem právě nakreslil. To je-- nakreslím to stejnou barvou. Takže tohle, co jsem zrovna nakreslil. Ale možná, co kdyby to bylo něco takového? Co kdyby to bylo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9? A řekněme, že by methylová skupina byla, namísto tady by byla přímo tady, řekněme, že by methylová skupina byla přímo tady. Jak by jste názvem odlišili tyto dvě věci? Tento název neukáže rozdíl mezi tím, že je methylová skupina na tomto uhlíku, oproti tomu, když je methylová skupina na uhlíku tady. A co uděláte v tomto případě je, že očíslujete uhlík na nejdelším řetězci, na základním řetězci, a očíslujete je tak, že methylová skupina je navázána na nejnižším možném uhlíku v řetězci. Takže jsou tady 2 možnosti jak očíslovat řetězec. Mohli byste začít tady, jako 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Poté byste řekli, že by tato methylová skupina byla navázána na sedmý uhlík. Nebo byste mohli začít s číslováním od tohoto konce řetězce. To by bylo 1, 2, 3. Takže by to také mohlo být navázáno na třetím uhlíku. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Takže chcete řetězec očíslovat tak, abyste začali s číslováním co nejblíže methylové skupině. Takže chcete začít s číslováním tady. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Takže v tomto případě, by nešlo jen o methylnonan. Tahle věc přímo tady by byla 3. Nechtě mně to ujasnit. To by byl 3-methylnonan. Protože methylová skupina, tento jeden uhlík, což je CH3, je navázán na třetí uhlík v našem nonanovém základním řetězci, takže tohle je 3-methylnonan. Když už jsem namaloval tohle, co je to? Dobře, ještě jednou, máme tento nonanový základní řetězec, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a vy to chcete očíslovat tak, aby byla methylová skupina na co možná nejnižším očíslovaném uhlíku. Takže to je blíže tomuto konci než druhému konci. To je 1, 2, 3, 4. Udělám to v purpurové barvě, a můžete pokračovat v číslování - 5, 6, 7, 8, 9. Takže tohle bude 4, a pak máte svou methylovou skupinu. Pouze jeden uhlík je tady, takže 4-methylnonan. Teď to zkusíme opačnou cestou. Řekněme, že začneme s názvem, a chceme zjistit, jak vypadá struktura. A snad to bude pochopitelné, a ukáže vám to, jak do sebe vše zapadá. A u dalších videí, věci budou více a více komplexnější, ale uvidíte, že při nejmenším je to všechno rouzmně logické. Řekněme, že vám zadám, nechte mě o tom přemýšlet. Řekněme 2-propylheptan. Takže jak si to rozložíme? První věc, kterou vidíte je, že je to alkan. Takže vše bude mít jednoduché vazby. Heptan, to je jakési jádro. V tomto případě je nejdelší řetězec heptan, hept- je předpona pro 7. To nám udává-- to vám vysvětlím. To nám udává, že máme jen jednoduché vazby. To je to co nám udává -an. Kdybychom měli dvojné vazby, bylo by to -en, trojná vazba, -yn. To si ukážeme v budoucnu, ale zůstaňme teď u alkanů. Předpona hept- nám říká, že pracujeme se 7 uhlíky. A co znamená to 2-propyl? Propyl nám udává-- pro co je přípona prop-? Když methyl je 1, ethyl je 2, propyl je 3, butyl je 4, takže tohle je skupina se 3 uhlíky, a ty budou navázány na druhý uhlík v heptanu. Nakreslím strukturu heptanového řetězce. Takže máme sedm uhlíků, takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A poté na druhém uhlíku... ...jen si vyberu dobrou barvu. Na druhém uhlíku, takže pokud to číslujeme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, na druhém uhlíku přmo tady, máme propylovou skupinu. Máme propylovou skupinu, a to je tříuhlíkatá skupina. Takže nakreslím propylovou skupinu. Máme tedy 1, 2, 3, tříuhlíkatou skupinu, a ta je navázána na druhém uhlíku přímo tady. Tato molekula, 2-propylheptan, vypadá takto. Pojďme udělat další, možná nějakou, která bude vypadat trochu složitěji. Řekněme, že máme 6-butyltetradekan. Všechny tyto struktury mohou vypadat na první pohled děsivě, ale když to rozeberete, je to vlastně velmi logické. Takže ještě jednou, mame tady -an, takže všechny vazby budou jednoduché. Co je tetradek- ? Pro co je to předpona? Dek- je pro 10 a pak máme tetra-, to je 4 plus 10, to je 14. Tetradek- je 14. To nám říká, že pracujeme s 14 uhlíkatým řetězcem. Nakreslím to. Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 uhlíků v řetězci. A když je očíslujeme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, to nám řekne, že šestý uhlík bude mít butyl, bude tam butylová skupina. Takže se podívejme, tady je šestý uhlík. A butyl-- to byste si měli pamatovat, methyl je 1, ethyl je 2, propyl je 3, butyl je 4, takže máme čtyřuhlíkatou skupinu. Tohle nakreslím třeba růžovou. Takže tohle je čtyřuhlíkatá skupina. Když to nazvete alkylovou skupinu, je se to váže k něčemu jinému. Takže na šestém uhlíku, máme čtyřuhlíkatou skupinu, takže máme 1-- nakreslím to. Ne, tohle je fajn. Řekněme, že máme 1, 2, 3, 4, takže tohle je náš butyl a je navázán na šestém uhlíku. Je navázán na šestém uhlíku tady. Takže takto vypadá naše molekula. Teď se vás na něco zeptám. Mohli byste někde najít 9-butyltetradekan? Viděli byste někdy 9-butyltretadekan? Takže něco-- nechte mě to nakreslit. Takže 9-butyltetradekane, to by mělo butyl přímo tady. 1, 2, 3, 4. Viděli byste někdy 9-butyltetradekan? Viděli byste to někdy takhle napsané? Možná byste řekli, ale jo. Sale, právě jsi to nakreslil. A důvod, proč byste to nikdy neviděli takto napsané je, že tuto strukturu můžete lépe očíslovat, pokud vypadá takto. Než byste začli s číslováním tady na tomto konci, raději byste měli začít na tomto konci. Takže místo abyste řekli, že je to 9-butyltetradekan, měli byste to očíslovat jinak. Měli byste říct, že tohle je 1, 2, 3, 4, 5, 6. Takže tohle je vlastně taky 6-butyltetradekan. Ujistím se, že jsem to udělal dobře. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Místo toho, abychom začali zleva a označili tento uhlík devítkou, vždy začínáme s číslováním ze směru, který vám označí první navázanou skupinu nejnižsím číslem.
video