Alkany a cykloalkany
Alkany a cykloalkany (2/11) · 11:04

Názvosloví alkanů s alkylovými skupinami Jak se pojmenovávají rozvětvené alkany?

Navazuje na Základy organické chemie.
video