Alkany a cykloalkany
Alkany a cykloalkany (4/11) · 13:33

Triviální a systematické názvosloví, předpony sek- a terc- Triviální a systematické názvosloví, předpony sek- a terc-

Navazuje na Základy organické chemie.
video