Alkany a cykloalkany
Alkany a cykloalkany (6/11) · 8:19

Alkan s isopropylovou skupinou Ukážeme si pojmenování alkanu s tzv. isopropylovou skupinou.

Navazuje na Základy organické chemie.
Pojďme zkusit pojmenovat tuto molekulu. První věc, co uděláme je identifikovat nejdelší řetězec uhlíků. Mohlo by to být 1,2,3,4,5,6,7,8. Anebo je to možná 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. Tohle je nejdelší řetězec. Pokud byste označili 1,2,3,4,5,6,7 nebo 1,2,3,4,5,6,7 tak ty nejsou nejdelší. Nejdelší je tedy tento: 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10 - tedy 10 uhlíků. Bude to alkan, jelikož má všechny vazby jednoduché. Pro alkan, který má řetězec deseti uhlíku, bychom použili předponu dek- jako deset, takže tohle je dekan. Jenom to sem napíšu. Tohle je dekan. Zamysleme se nad skupinami, které jsou na tento dekan připojeny. Máme tady tuto skupinu. Má dva uhlíky - jeden, dva. A protože má dva uhlíky, použili bychom předponu eth-. Pamatujte, meth- je jeden uhlík, eth- jsou dva. A protože je to skupina a nemluvíme o základním řetězci je to ethylová skupina. A tady máme další ethylovou skupinu. Tohle je taky ethyl- Tahle skupina je zajímavá. Můžeme si spočítat uhlíky. Má tři uhlíky. Mohli bychom si myslet, že když má tři uhlíky. tak předpona pro tři uhlíky je prop-. Mohli byste říct, že to je propylová skupina. A nebyli byste úplně mimo. Jenomže musíme být opatrnější při pojmenovávání. Protože byste očekávali, že připojujete k jednomu konci propylu. Ale tady nepřipojujeme k jednomu konci. Připojujeme ke druhému uhlíku, k prostřednímu uhlíku. Tohle je sekundární uhlík. Důvodem pro to je, že je připojený na dva další uhlíky. Pokud by byl připojený na tři další byl by to terciární uhlík. Pokud by byl připojen jenom k jednomu byl by to primární uhlík. Protože jsme připojeni k sekundárnímu uhlíku říkáme tomu někdy sec-propyl. Někdy se tomu říká isopropyl. Uvidíte isopropyl trochu častěji. Obě dvě jsou to triviální jména pro tuto skupinu. Pokud byste to chtěli pojmenovat systematicky potom byste museli udělat podobně jako byste pojmenovali celou molekulu. Hledali byste nejdelší řetězec. Nejdelší řetězec v této molekule začínající, kde je připojena je řetězec dvou uhlíků. Základ je tedy ethyl. Napíšu to sem. Je to ethylová skupina. Potom byste mohli považovat tento uhlík jako skupinu připojenou na hlavní řetězec. Začali bychom počítat právě tam kde je připojen k hlavnímu řetězci. Tohle je uhlík jedna a tohle je uhlík dvě. Tady je jen skupina o jednom uhlíku. Je to methylová skupina. Máte methyl připojený na ethyl. Systematický název by tedy byl, i když se používá méně, 1-methylethyl. 1-methylethyl je systematický název této skupiny. Mohli byste říct, že systematický název je moc složitý a proč bychom to prostě nepojmenovali jenom isopropyl? Je to užitečné pokud by to byla větší nebo složitější skupina připojená na hlavní řetězec. Častěji se ale používá isopropyl. Můžete se také setkat s názvem sec-propyl nebo s-propyl. Teď, když jsme pojmenovali všechny skupiny zamysleme se nad uhlíky a k čemu jsou připojeny a odkud můžeme začít počítat. Děláme to tak, že začneme počítat od konce uhlíkového řetězce, tohoto hlavního dekanu, a začali byste od konce, který má blíže k nějaké skupině. Například pokud začnete z tohoto konce, tohle by byl uhlík 1, uhlík 2, uhlík 3, uhlík 4, uhlík 5. Na pátém uhlíku máme dvě skupiny. Kdybychom začali tady, tohle by byl uhlík 1, uhlík 2, uhlík 3, uhlík 4, uhlík 5. Na pátém uhlíku máme skupinu, ale pouze jednu. Dvě skupiny máme až na šestém uhlíku. Dostali bychom se k nim rychleji pokud začneme na tomto konci. Tohle je tedy uhlík 1, uhlík 2, uhlík 3, uhlík 4, uhlík 5, uhlík 6, uhlík 7, 8, 9, 10. Zamysleme se nad tím, které skupiny upřednostníme. Ethylové nebo isopropylové? Řídíme se pouze tím, jakým písmenem začínají. Například tyto ethylové skupiny očividně začínají na "e". "E" je v abecedě před "i" v isopropylu a před "p" v sec-propylu, jelikož ignorujete sec nebo tert když berete v potaz abecední pořadí. "E" je také dřív než "m" v methylethylu. Pobavíme se o ethylových skupinách. Pamatujte, náš hlavní řetězec má deset uhlíků, všechno jednoduché vazby. Je to alkan. Je jich deset, takže je to dekan. Budu mluvit nejdříve o ethylech. Pokud máme dva ethyly, můžeme říct, že je to diethyl. Můžeme napsat diethyl. Samozřejmě musíme specifikovat, kde tyto ethyly jsou. Jeden je na pátém a druhý na šestém uhlíku. Pojmenovali bychom to tedy 5,6-diethyl. 5 se vztahuje na tento ethyl a 6 na tento. Nyní bychom se mohli pobavit o isopropylu. Isopropyl je také na pátém uhlíku. Mohli bychom říct 5,6-diethyl-5-isopropyldekan. Pokud bychom chtěli použít sec-propyl místo isopropylu mohli bychom napsat sec-propyl sem. Pokud bychom chtěli systematický název nazvali bychom to 5,6-diethyl. Místo isopropylu sem napíšu tohle. 1-methylethyl. Pouze to zkopíruji a vložím. Zkopírovat a vložit. 1-methylethyl. Samozřejmě hlavní řetězec je dekan. Všechno jsou to správné způsoby pojmenování. Tento název s isopropylem je obyklejší. Ale správný systematický název je 1-methylethyl.
video