Halogenuhlovodíky, substituční a eliminační reakce
Halogenuhlovodíky, substituční a eliminační reakce (3/15) · 11:40

Mechanismus SN1 reakce Mechanismus monomolekulární nukleofilní substituce (SN1 reakce).

Navazuje na Stereochemii.
video