Halogenuhlovodíky, substituční a eliminační reakce
Halogenuhlovodíky, substituční a eliminační reakce (1/15) · 9:03

Názvosloví halogenderivátů Jak se pojmenovávají organické sloučeniny obsahující halogen?

Navazuje na Stereochemii.
Existují i jiné atomy než uhlíky, které způsobují rozvětvení hlavního řetězce. V tomto videu vás seznámím s alkylhalogenidy (halogenderiváty). Halogeny jsou prvky nacházející se v druhém sloupci od konce v periodické tabulce prvků. Fluor, chlor, brom a jod. Halogen může být v molekule vázaný k uhlíku místo vodíku. Nakreslil jsem několik alkylhalogenidů. Zkusíme je pojmenovat. Jako u ostatních organických molekul, nejdříve najdeme nejdelší řetězec. Pokud je v molekule dvojná vazba, musí být jeho součástí. Dvojnou vazbu nemáme a náš nejdelší řetězec vypadá následovně. Začneme na této straně a jdeme na druhou. Toto je náš nejdelší řetězec. Máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 uhlíků. Spočítám to ještě jednou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 uhlíků. Začneme na straně, která je nejblíže halogenu nebo jinému typu větvení. Hledáme substituent jiný než vodík, který je připojený k uhlíkovému řetězci. Začneme na tomto konci. Máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 uhlíků. Zabýváme se tedy oktanem. Náš hlavní řetězec má 8 uhlíků a jedná se tak o derivát oktanu. Nyní se zaměříme na halogeny, které tu máme. První je chlor na uhlíku č. 2. V názvu to bude 2-chlor. Názvy halogenů seřadíme podle abecedy a umístíme je před slovo „oktan". Tady je brom na uhlíku č. 4. Je to 4-brom. Skutečný název prvku je také brom. V názvu tedy nedochází k žádné změně přípony (podle českého názvosloví). B je před C, ale nemáme tu jen halogeny. Je tu také methyl skupina. Je tu navíc jeden uhlík. Nesmíme na něj zapomenout. Je to 5-methyl. Substituenty seřadíme podle abecedy. B má přednost. Bude to 4-brom. Dále máme C. 4-brom-2-chlor-5-methyloktan. Pokud se podíváme na vzorec zde, tak hlavní uhlíkový řetězec má jen 2 uhlíky. Zabýváme se tedy ethanem. Mezi uhlíky je jednoduchá vazba. Budeme pracovat s ethanem. Co je k němu připojené? Je tu hodně halogenů. Hodně vodíků je nahrazeno halogeny. Máme zde fluory. Začneme na uhlíku s více substituenty. V tomto případě máme 1, 2, 3 připjené fluory. Začneme na této straně. Nesmíme zapomenout, že substituenty musíme seřadit podle abecedy. Začnu to psát. V tomto stejném bodě v našem pojmenování musíme připojit... Začneme zde... toto bude uhlík č. 1. Toto bude uhlík č. 2. V jednom bodě našeho řetězce... Změním barvu. A máme zde 1, 2, 3 fluory. Bude to trifluor. Všechny fluory jsou na jednom uhlíku. Bude to 1,1,1-trifluor. O fluory je tak postaráno. Na druhém uhlíku je připojený brom a bude to 2-brom. A ještě máte chlor připojený na druhém uhlíku. Takže budete mít také 2-chlor. Názvy seřadíme podle abecedy. B je první, následuje C a nakonec trifluor. Předponu tri ignorujte. F je, ale stále po B a C. Bude to 2-brom-2-chlor-... ...použiji stejný odstín zelené... ...a pak máme 1,1,1-trifluorethan. Musím ještě dodat, že dvojné vazby, jak jsme viděli ve videu o alkenech, mají přednost před vším. Pokud se vrátíme k této původní sloučenině... této původní molekule... Pokud bych zde přidal dvojnou vazbu. Řekněme, že jsem přidal dvojnou vazbu. Najednou se změní mechanizmus pojmenování. Již se nezabýváme oktanem, ale zabýváme se oktenem. Teď musíme začít číslovat řetězec, co nejblíže k dvojné vazbě. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Máme tak 7-chlor-5-brom-4-methyl. Tato sloučenina už se nejmenuje takto, protože jsem přidal dvojnou vazbu. Substituenty seřadím podle abecedy. Bude to 5-brom... Udělám si místo. Bude to 5-brom-7-chlor-4-methyl... ...a máme okt-... Ale je to alken, takže okt-... Ale musíme upřesnit, odkud vychází dvojná vazba. V tomto případě máme okt-2-en. Nyní budeme mít 2 dvojné vazby. Řekněme, že máme situaci... ale zde nechceme umístit příliš moc vazeb... Uhlík může mít jen 4 vazby. Tento uhlík má 3. Dvojná vazba může být tady. V této situaci budeme mít... V minulém videu jsem to neupřesnil, takže je to menší oprava... Nebude to „2-en", ale bude to... Udělám to místo „2-en", když zde přidám druhou dvojnou vazbu, bude to... ...trochu se posunu... ...bude to okt-... Dvojná vazba vychází z uhlíku č. 2 a z uhlíku č. 4. 2,4- Už to nebude jen „-en". To je chyba, kterou jsem udělal v minulém videu. Řekl jsem „hept" a napsal jsem tam „en". Když mám 2 dvojné vazby, je to „dien". Na to nezapomínejte. Říká nám to, že máme 2 dvojné vazby. I když je to jasné, protože uvádím 2,4-. Je to trochu nadbytečné. 2,4-dien Pokud máte 2 dvojné vazby, pak je to: 5-brom-7-chlor-4-methylokt-2,4-dien. Uvedl jsem tento příklad, abych opravil chybu z minula. Ukázal jsem vám 2 věci. Za prvé: Dvojná vazba má při číslování řetězce přednost. A pak také opravu chyby z minulého videa, kde jsem zapomněl vložit „di", když jsem měl 2 dvojné vazby.
video