Halogenuhlovodíky, substituční a eliminační reakce
Halogenuhlovodíky, substituční a eliminační reakce (1/15) · 9:03

Názvosloví halogenderivátů Jak se pojmenovávají organické sloučeniny obsahující halogen?

Navazuje na Stereochemii.
video