Halogenuhlovodíky, substituční a eliminační reakce
Halogenuhlovodíky, substituční a eliminační reakce (6/15) · 10:31

Vliv rozpouštědla na Sn1 a Sn2 reakce Vliv rozpouštědla na průběh substitučních Sn1 a Sn2 reakcí.

Navazuje na Stereochemii.
video