Halogenuhlovodíky, substituční a eliminační reakce
Halogenuhlovodíky, substituční a eliminační reakce (11/15) · 8:01

Stereospecificita E2 eliminace Jaké geometrické izomery se budou přednostně tvořit při E2 eliminaci?

Navazuje na Stereochemii.
video