Halogenuhlovodíky, substituční a eliminační reakce
Halogenuhlovodíky, substituční a eliminační reakce (13/15) · 12:55

E2 eliminace: substituované cyklohexany Příklady E2 eliminací na substituovaných cyklohexanech.

Navazuje na Stereochemii.
video