Aldehydy, ketony a karboxylové kyseliny
Aldehydy, ketony a karboxylové kyseliny (5/6) · 5:26

Názvosloví karboxylových kyselin Vysvětlení základního názvosloví karboxylových kyselin.

Navazuje na Aromatické sloučeniny.
Pojďme si systematicky pojmenovat některé karboxylové kyseliny. Vložme molekulu, která vypadá nějak takto. Očividně karboxylová kyselina, máme zde karboxylovou skupinu. Abychom ji systematicky pojmenovali, uděláme to stejně, jako u jednoduchých alkanů. Když jsme se učili, jak pojmenovat organickou molekulu, hledali jste nejdelší uhlíkový řetězec. A nejdelší uhlíkový řetězec jsou 1, 2, 3, 4 uhlíky, takže naše předpona bude „but-", tedy je to butan. A místo toho, abyste to nazvali butan, víme, že je to karboxylová kyselina, má svou karboxylovou skupinu, takže ji nazveme butanová kyselina. A mohli byste si říct: „Copak není nutné upřesnit, kde ta karboxylová skupina je?" Když se podíváte, jak jsou karboxylové kyseliny uspořádané, poznáte, že karboxylová skupina bude vždycky na jednom konci uhlíkového řetězce, takže to nemusíte specifikovat. Pravda je, že vždycky chcete začít číslovat od jakéhokoliv místa, kde je karboxylová skupina. Když je musíte očíslovat, tak to bude uhlík číslo 1, 2, 3 a 4. Nemusíte upřesňovat číslo karboxylové skupiny. Pojďme na další příklad. Řekněme, že máme něco, co vypadá takto. Dovolím si tam přidat ještě jeden uhlík, takto. A řekněme, že tady je navázaná methylová skupina. Rozhodně karboxylová kyselina, ale abychom jí pojmenovali systematicky, chceme najít nejdelší uhlíkový řetězec. Máme 1, 2, 3, 4, 5, 6 uhlíků, takže naše předpona bude „hex-", tedy je to hexan. Jasně to není jen hexan, je to hexanová kyselina, má tady karboxylovou skupinu. Toto je hexanová kyselina. A ještě nejsme hotovi, protože nám tu stále zbývá tato methylová skupina, A ta je na... vždycky chceme začít číslovat na tomto karboxylovém uhlíku. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je na uhlíku číslo 3, takže toto je 3-methylhexanová kyselina. Udělejme další příklad. Řekněme, že máme molekulu, která vypadá takto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 uhlíků. Pak máme naší karboxylovou skupinu zde. A řekněme, že zde máme dvojnou vazbu. Jak bychom to pojmenovali? Znovu hledejte nejdelší uhlíkový řetězec. Máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 uhlíků, takže předpona bude „hept-", tedy je to heptan. A vlastně bych měl dávat pozor, protože toto není alkan. Toto má dvojnou vazbu zde. Takže je to hepten. Kdyby to byl jen alken, pojmenovali bychom to prostě hepten, ale změníme koncovku, protože je to karboxylová kyselina. A abychom upřesnili, kde ta dvojná vazba je, musíme začít číslovat a začneme číslovat na karboxylovém uhlíku... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Můžete to pojmenovat buď 3-hepten, ale ještě jsem neskončil, ještě jsem nezakončil koncovkou, nebo to můžete nazvat takto: hept-3-en. Toto je typičtější způsob, který spíš uvidíte, protože vám to říká, že zde máme dvojnou vazbu, která začíná na uhlíku číslo 3, jde od uhlíku 3 k uhlíku 4. Ale toto není jen obyčejný alken, toto je karboxylová kyselina. Místo zakončení koncovkou „-en" pro alken, to upravíme podle karboxylové skupiny, takže to je 3-heptenová kyselina. A jsme hotovi. A jestli se chcete opravdu vyřádit na tomto příkladu, můžete si všimnout, že dva uhlíky, které mezi sebou mají dvojnou vazbu, tedy tento uhlík a tento uhlík, je to taková řada. Nakreslím to takto. Oba mají další vodíky, které jsme nenakreslili, ale rozhodně tam jsou. Ale kdybyste chtěli přepsat nebo překreslit tuto molekulu, můžete ji nakreslit takto. Máte dva uhlíky, přesně takto. Tento má vázaný vodík, který vystupuje nahoru, tento má navázaný vodík, co vystupuje dolů. A pak tento uhlík má navázanou tuto velkou funkční skupinu. Nazveme jí R. A pak tento... udělám to zelenou... ...má navázanou jinou funkční skupinu, tyto 3 uhlíky. Můžeme to nazvat R'. Když se na to podíváte tímto způsobem, tak funkční skupiny jsou na opačných stranách dvojné vazby. Jsou daleko od sebe. Kdybyste chtěli, mohli byste to nazvat trans-3-heptenová kyselina. A to vám upřesní, že tito dva jsou na opačných koncích. Ale to jen v případě, že předpokládáte, že jsem to nakreslil ve 3D konfiguraci. Každopádně, snad to pro vás bylo užitečné.
video