Aldehydy, ketony a karboxylové kyseliny
Aldehydy, ketony a karboxylové kyseliny (6/6) · 8:49

Amidy, anhydridy, estery a acyl chloridy Jaké jsou běžné deriváty karboxylových kyselin?

Navazuje na Aromatické sloučeniny.
video