Aldehydy, ketony a karboxylové kyseliny
Aldehydy, ketony a karboxylové kyseliny (2/6) · 4:58

Úvod do aldehydů Základy názvosloví, základní vlastnosti a některé významné aldehydy.

Navazuje na Aromatické sloučeniny.
Viděli jste několik videí o aminech, o kterých jsem zapomněl zmínit... ...a to je pravděpodobně nejvtipnější fakt o aminech... že zapáchají. Napíši to. Aminy zapáchají. Naznačím zde trochu zápachu. Všeobecně, pokud jsou v plynném stavu, často zapáchají, jako amoniak, což je to docela silný odér. Anebo v jejich kapalném stavu, zapáchají, jako ryba nebo dokonce leklá ryba. Zapáchají jako ryba. A zvláště pokud se podíváte na trimethylamin... Nakreslím to. H₃C, pak máte dusík. Tady máte CH₃ a tady další CH₃. A můžete nakrestlit volný elektronový pár. Toto je trimethylamin. Toto je zápach ryby. Tady toto je zápach ryby. Jediný důvod, proč jsem toto vytáhl je, že v tomto videu si představíme nový typ molekuly, a sice aldehyd. A chci porovnat jejich zápach. Některé z těch menších molekul aldehydu mají pěkně silný zápach. Především formaldehyd. A budeme teď trochu mluvit o tom, proč je to aldehyd. Tady toto je formaldehyd, což je polotriviální název. Možná jste to viděli používat, jako konzervant. Možná dokonce v hodinách biologie, pokud tam máte mrtvou žábu v roztoku, tak roztok je pravděpodobně formaldehyd. Napíši to. Formaldehyd. Znovu, je to polotriviální název. Za chvíli vás naučím, jak tyto věci systematicky pojmenovat. Ale když máte větší molekuly aldehydu, mohou dokonce mít i docela sladkou vůni, nebo vůni růží. Máte něco jako benzaldehyd, který jste viděli, když jsme začali s benzenovými deriváty. Toto zde je benzaldehyd. Napíši to. Toto je benzaldehyd. A potom tato molekula. Už když vám povím, jak se nazývá, asi uhádnete, jak voní. Takže toto má benzenové jádro. A pak zde máte 1, 2, 3 uhlíky. Ten poslední je vázaný dvojnou vazbou na kyslík a potom je zde vodík. A tyto uhlíky jsou spojeny dvojnou vazbou. A toto se jmenuje cinnamaldehyd (též skořicový aldehyd). Cinnamaldehyd. A jak správně hádáte, voní jako skořice. A ve skutečnosti je toto molekula, která skořici dává její vůni, nicméně nechtějte toho kvanta, protože pak může být jedovatý. Ale ve skořici je to velmi příjemné. Větší aldehydy mívají celkem pěknou, sladkou, po růžích květinovou vůni. Ty menší bývají docela dráždivé. Když v hodině biologie otevřete sklenici s tou žábou, nebude to příjemná vůně. Myslím, že pro teď jsem se o zápachu namluvil dost. Teď si pojďme říct, co dělá aldehyd aldehydem. Tady můžete vidět vzor. Ve všech aldehydech, které jsem zde nakreslil, máme uhlík navázán dvojnou vazbou na kyslík. A vlastně, tato část... ...a uvidíme to stále dokola... Toto je nazýváno karbonylovou skupinou. Toto je karbonylová skupina. Toto zde je karbonylová skupina. A dokonce ji vidíte i tady. Ale sama o sobě není charakteristickým znakem aldehydu. Uvidíte ji i v jiných typech molekul. Napíši to zde. Karbonyl. To co je charakteristické pro aldehyd, je připojení uhlíku v karbonylu... ...musí tu být vodík. Promiňte, zapomněl jsem nakreslit vodík zde, v benzaldehydu. Tady máte vodík. Obecně, aldehyd je něco, co vypadá asi takto. Tady máte karbonylovou skupinu. Tady máte vodík a pak jenom další typy uhlíkového řetězce. Toto je ten nejjednodušší možný aldehyd a ve skutečnosti, tento řetězec končí zde dalším vodíkem. Tyto 3, které jsem zde ukázal, jsou označeny polotriviální názvy a toto je způsob, jakým lidé budou mluvit o formaldehydu, benzaldehydu nebo cinnamaldehydu, takže je dobré je znát. A ukáži vám ještě jeden. A tento je docela důležitý. Udělám to tady dole, abychom měli trochu místa. Takže další vypadá takto, navázán na CH₃ tady a potom vodík. Toto se nazývá acetaldehyd. Chtěl jsem vám ukázat tyto polotriviální názvy, protože takto lidé normálně nazývají tyto molekuly. Ale nezapomínejme na IUPAC... Vždycky zapomenu zkratku. Je to systém, jak je pojmenovat. Je to vlastně docela jasné. Podíváte se na nejdelší uhlíkový řetězec a pokaždé začnete číslovat od uhlíku z karbonylové skupiny. Ten bude pokaždé na konci řetězce, protože bude vždy vázán s vodíkem. Vyjasním to... Toto je také aldehyd. Máte karbonylovou skupinu a na jednom konci máte vodík. Celý systém spočívá v tom, že se podíváte na nejdelší uhlíkový řetězec. Tady je jeden uhlík. Kdybyste to nazvali systematicky, pojmenovali byste to, jako methanal, ne methanol. Methanol by znamenal, že zde máte OH skupinu. To protože máte tuto dvojnou vazbu a máte i vodík. Nebo můžeme říct, že tato dvojná vazba je na konci uhlíkového řetězce, tak je to aldehyd. Systematický název je methanal, ne methanol. Vyjasním to. Toto je methanal. Nebudu dělat cinamaldehyd nebo benzaldehyd, protože takto je lidé jedině nazývají. Upřímně, lidi nikdy nenazývají formaldehyd methanalem. Acetaldehyd nikdo nenazve tak, jak se jej hodlám nazvat já, ale systematický název je... V nejdelším uhlíkovém řetězci máme 1, 2 uhlíky, takže je to ethanal. Ethanal, nechci to vyslovit nesprávně. Uděláme ještě pár takových, abychom se ujistili, že opravdu rozumíme systematickému pojmenování. Obecně, pokud máte opravdu dlouhý řetězec, jsou používány systematické názvy. Jak byste pojmenovali tuto sloučeninu? Je to očividně aldehyd. Máte karbonylovou skupinu a vodík a máte zde 1, 2, 3 uhlíky. 3 uhlíky, předpona je „prop-", takže to je propanal. Je to aldehyd. Pokud bychom chtěli udělat něco trochu komplikovanějšího, pojďme udělat něco takového. Jak by se jmenovalo toto? Podívejme, máme 1, 2, 3, 4, 5. Máme 5 uhlíků. Bude to tedy „pent-". „Penta-"... a pak je to očividně aldehyd... takže je to pentanal. Pokaždé budete předpokládat, že budete začínat číslovat od uhlíku v karbonylové skupině, takže 1, 2, 3, 4, 5. Na druhém uhlíku máte methylovou skupinu. Je to tedy 2-methyl. Máte tady methylovou skupinu. Takže to bude 2-methylpentanal.
video