Aromatické sloučeniny
Aromatické sloučeniny (1/14) · 7:27

Úvod do názvosloví derivátů benzenu Názvosloví jednoduchých derivátů benzenu.

Navazuje na Alkoholy, ethery a sulfidy.
V posledním videu jsem zmínil, že 99% aromatických sloučenin, které uvidíte v chemii nebo organické chemii, budou buď benzen, nebo molekula odvozená od benzenu. V tomto videu bych vás rád seznámil s některými z těchto molekul a způsobem, jak je pojmenovat. Abyste věděli, na co se díváte. Nebo, abyste uměli pojmenovat, na co se díváte. Toto jste tedy viděli už mnohokrát. Benzen vypadá takto. Je to cyklický řetězec se 6 uhlíky a 3 dvojnými vazbami. Takovými 3 dvojnými vazbami. A toto není jediné uspořádání. Někdy je znázorněný i v rezonanční struktuře. Dvojné vazby se v kruhu obrátí takto. Někdy se jednoduše kreslí tímto způsobem. A o tom jsem mluvil v posledním videu. Jen abych ukázal, že ve skutečnosti ani jedno z těchto uspořádání není zcela správné. Tyto pí elektrony se pohybují po celém kruhu. Někdy uvidíte šestiúhelník s kruhem uvnitř, což znázorňuje, že pí elektrony se pohybují po celém kruhu. Teď, kdybych měl něco přidat k benzenu, je dost jednoduché to pojmenovat. Řekněme, že mám takovouto molekulu. Řekněme, že máme toto. To je benzen. Ale řekněme, že tento uhlík má 1, 2, 3 vazby. Kdybych nenačrtl nic jiného, předpokládali byste prostě, že je tam také vodík. Ale možná tam není vodík... Udělám to jinou barvou... Možná zde máte chlor. Toto je chlorbenzen. Kdyby tam byl brom, jmenovalo by se to brombenzen. Takže je to docela jednoduché. Nakreslím to. Vlastně to trochu pozměním. Řekněme, že jste zde měli chlor a třeba tam budete mít, já nevím... Řekněme, že máte tady připojený brom. Nakreslím tam brom. Teď můžete začít číslovat. Vlastně můžete začít číslovat na obou místech. Tak začněme s bromem. Má přednost v abecedě. Toto by se jmenovalo 1-brom-2-chlorbenzen. Celkem jednoduché. Teď se nám to trochu zkomplikuje. IUPAC, což je, jak víme, taková skupina, která pojmenovala většinu věcí. Pro všechno, co jsme zatím viděli, vymysleli oddělený způsob pojmenování od běžných jmen. Ale benzen je tak zakořeněný v organické chemii, že u všeho benzenu nebo od benzenu odvozených molekul zkrátka řekli: „Víte co? Budeme prostě používat jména, která používá každý". Zde je pár známých derivátů benzenu. Když se podíváte na tuto molekulu. Budeme mít takovouto molekulu... Nakreslím pí elektrony jako kruh. Nebo to nakreslím s dvojnými vazbami. Takže máte takovou molekulu. A zde máte OH skupinu. Máte zde připojenou OH skupinu. Tomu se říká fenol. Už tomu neříkáme benzen. A kdybyste dostali molekulu, která vypadá asi takto, tedy úplně jako fenol. A on to v podstatě je fenol. Ale řekněme, že zde budete mít navázaný brom. Co uděláte je, že začnete číslovat od skupiny, která tuto molekulu dělá fenolem. Takže začnete číslovat odsud. Jedna, a pak dvě. Takže toto je 2-bromo... To je 2-bromfenol. Bohužel, toto je jedna z těch věcí, které si prostě musíte zapamatovat. Tedy, že fenol je benzen s navázanou OH skupinou. Další, který je nejspíš dobré si zapamatovat... Chci říct, že alespoň pro mě je v organické chemii matoucí, když někdo řekne jméno molekuly, které zní, jako když se očekává, že mu porozumíte. Ale vy tomu nerozumíte. Takže, hádám, je dobrý nápad porozumět co nejvíce jménům... Když máte benzen, na který je navázána methylová skupina, nazýváme to toluen. A znovu, řekněme, že máte fluor navázaný v tomto místě. Bylo by to 1, 2, 3 fluorotoluen... Vždycky mám problémy to vyslovit. Je to 1, 2, 3. Začnete u skupiny, která z benzenu dělá toluen. Trochu to ujasníme. Toto by byl 3-fluortoluen. Celé by to bylo jedno slovo. Jen jsem to napsal takto, abych šetřil místem. Teď pár dalších, které můžete vidět. Jak víte, pokud jste sledovali více Khan Academy videí, nesnáším memorování věcí. Ale toto jsou prostě jména. A tyto jména nejsou systematicky odvozená. Komunita chemiků je používá, protože je takto zkrátka slyšeli. Je to jedna z věcí, které si musíte pamatovat. Když máte benzen, kde je funkční skupina, která nějakým způsobem definuje benzen, jedná se v podstatě o amin. Aminy jsme se ještě nezabývali. Udělám to v budoucím videu. Ale v podstatě jsme vyměnili 1 z vodíků v amoniaku. Nakreslím amoniak. Amoniak má 3 vodíky a 1 volný pár. Tady jsme vyměnili 1 z vodíků. Momentálně zde máme 2 vodíky. A 1 z vodíků jsme vyměnili za benzen. Tuto sloučeninu nazýváme anilin. A znovu stejný princip. Pokud sem vložím fluor, dostanu 2-fluoranilin. Využijete jakoukoliv základní molekulu máte a pak ji pojmenujete stejným způsobem, jakým jsme pojmenovali spoustu věcí předtím. A představím vám ještě dvě další, abyste je měli zažité. Uvidíte je dříve, než vám je někdo představí. Představují skupiny, které budeme detailněji studovat v budoucnu. Pokud budeme mít znovu benzen. Máme benzenové jádro. A na něm máme navázanou karboxylovou skupinu. O karboxylových skupinách si povíme víc v budoucnu. Prozatím víme, že tvoří karboxylovou kyselinu. Tady tento vodík je vcelku jednoduché odštěpit. A o tom budeme mluvit někdy v budoucnu. Toto se nazývá kyselina benzoová. Odvození tohoto jména je vlastně trochu logičtější. Část „benz-" zastává benzen... Udělám to různými barvami... Benzenová část tvoří „benz-". A obecně, kdykoliv máte připojenou karboxylovou skupinu, sloučenina se stává karboxylovou kyselinou. A přidáváme tedy název kyselina a příponu „-ová". V tomto můžete opravdu najít logiku. Poslední, kterou vám představím, je velmi podobná této. Ale místo OH skupiny máme navázaný vodík. Dostaneme aldehyd. Nakreslím vám to. Možná si představíte, jak se to bude jmenovat. Je to benzaldehyd. Nakreslím to tedy. Takže máte benzenové jádro. A místo této karboxylové skupiny, máte aldehydickou skupinu. Máte uhlík. Tady je rozhodně uhlík. Znázorním ho, v případě, že by to bylo poprvé, co to vidíte. Máte zde uhlík. Místo OH skupiny máte jen vodík. Ještě jednou... máte benzen. Takže dává smysl začít předponou „benz-". A pak zde máte aldehydickou skupinu. Tady máte aldehydickou skupinu. Jmenuje se to benzaldehyd, tato molekula se jmenuje benzaldehyd. Budeme probírat aminy, aldehydy a karboxylové kyseliny mnohem detailněji v budoucích videích a podíváme se na reakce, které se jich týkají. Ale chtěl jsem vás tomuto vystavit. Takže až uvidíte tyto jména, nenecháte se zastrašit.
video