Aromatické sloučeniny
Aromatické sloučeniny (9/14) · 11:18

Elektrofilní aromatická substituce Vysvětlení mechanismu elektrofilní aromatické substituce.

Navazuje na Alkoholy, ethery a sulfidy.
video