Aromatické sloučeniny
Aromatické sloučeniny (13/14) · 0:50

Friedelova-Craftsova acylace - dodatek Dodatek k videu o Friedelově-Craftsově acylaci.

Navazuje na Alkoholy, ethery a sulfidy.
Chci udělat jeden krátký dodatek k videu o Friedelově-Craftsově acylaci. V posledním kroku mechanismu jsem měl tento přesun elektronů na chlóru, vlastně ten elektron je na hliníku. Elektron byl předán protonu vodíku a vodík byl odthnut. Jeho elektronu pak bylo dovoleno odejít zpět do benzenového jádra. Takže hliník přišel o chlór. Tento benzenový kruh ztratil proton, ale byl schopen si vzít zpět elektron. Zapomněl jsem nakreslit vodík a chlór. Takže vzniká kyselina chlorovodíková. Máme navázaný vodíkový proton, který si bere elektron z hliníku a je navázaný na chlór. Nechtěl jsem na to v posledním kroku Friedel-Craftsovy acylace zapomenout. Takže nám vzniká i kyselina chlorovodíková.
video