Aromatické sloučeniny
Přihlásit se
Aromatické sloučeniny (3/12) · 11:51

Rezonance Vysvětlení pojmu rezonance na příkladě molekuly benzenu a oxidu uhličitého.

Navazuje na Alkoholy, ethery a sulfidy.
Nakreslím molekulu benzenu. A pak začneme přemýšlet, zda se s touto molekulou může dít něco zajímavého. Nakreslím to. Máme 6 uhlíků v kruhu. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 uhlíků v kruhu. Na benzenu je zajímavé, že na rozdíl od cyklohexanu má v kruhu 3 dvojné vazby. Řekněme, že tyto 2 uhlíky jsou vázany dvojnou vazbou, také tyto 2 uhlíky jsou vázány dvojnou vazbou a tyto 2 uhlíky jsou rovněž vázány dvojnou vazbou. Nakreslím zde také vodíky, vzpomeňte, že jsou zde. Udělám to jemnou barvou. Kolik vodíků bude mít navázán tento uhlík? Má 1, 2, 3 valenční elektrony připravené k použití. Bude tedy mít 1 vázaný k 1 vodíku. Zde je to stejné. Vázané k 1 vodíku. Má 4 valenční elektrony. U tohoto je to stejné. Myslím, že vidíte vzor. Každý z těchto...mají 3 vazby k vodíku, jednu jednoduchou vazbu ke 2 uhlíkům a jednu extra dvojnou vazbu. A 4 vazby jsou k vodíku. Nakreslím zde všechny vodíky. Udělám to tmavou barvou, takže jim nemusíme věnovat příliš pozornosti. Zde je benzen. V budoucnosti toho uvidíte mnoho o benzenu. Ale v tomto videu budeme studovat nebo zkusíme porozumět zajímavé vlastnosti benzenu, a to je rezonance. Rezonance. A není to jen vlastnost benzenu, je to také vlastnost mnoha organických molekul. Ale benzen je nejzábavnější verze. Pojďme se zamyslet, co se může stát s touto molekulou. Mám tento elektron. Nakreslím ho odlišnou barvou. Mám tento...nakreslím to touto modrou. Mám zde elektron. Co když se tento elektron přesune na tento uhlík zde? Tento uhlík bude mít ve vazbě stále druhý elektron. Bude to mít otočný bod. Tento elektron se pohne zde. Tento uhlík nepotřebuje 5 elektronů, tudíž tento elektron přejde na tento uhlík. Tento uhlík taktéž nepotřebuje 5 elektronů, tudíž se tento elektron vrací zpět k původnímu uhlíku, který tento elektron ztratil. Na konci dne je každý z nich zlomený. Pokud se to stane, možná skončíme na struktuře, která je podobná této. Nakreslím rozdělenou šipku, protože můžeme jít dvěma směry. Nakreslím uhlíkový řetězec. První uhlík, druhý uhlík, třetí uhlík, čtvrtý uhlík, pátý uhlík a šestý uhlík. A pak zde máme dvojnou vazbu, která se pohla sem. Teď se dvojná vazba...nakreslím to modrou barvou, ať vidíme rozdíl. Nyní je dvojná vazba zde. Tento modrý elektron se pohnul zde. Tento modrý elektron se přesunul nahoru. Zakoduji to, aby to bylo jasné. Řekněme, že toto je zelený elektron. Nyní se zelený elektron přesunul z tohoto uhlíku na tento uhlík. Můžeme si představit, že je to uděláno. Pak byste měli tento purpurový uhlík nebo purpurový elektron, který byl u tohoto uhlíku a přesunul se k tomuto uhlíku. A dvojná vazba by se také přesunula. To je to, co ukazuje tato šipka. Zůstaňme s tímto modrým uhlíkem. Modrý elektron se posunul dolů ke svému původnímu uhlíku. A nyní se pohnula i dvojná vazba. Vlastně máme velmi, opravdu velmi podobnou molekulu. Toto je otočená verze tohoto. Máme tyto dvojné vazby, které se překlápí tam a zpět mezi touto pozicí a touto pozicí zde. Neustále v tom pokračují. Mohou se překlápět buď dozadu nebo dopředu. A realita benzenu je taková, že nikdy není ani v této pozici, ani v této pozici. Vždy je tak nějak mezi nimi. Skutečný benzen vypadá více jako toto. A nakreslím ho bez kresby všech uhlíků a vodíků. Zřejmě v tomto případě nakreslím vodíky zde, když jsem nakreslil vodíky nahoře. Toto má vodíky tady. Nechci je zapomenout. Pokud je někdy zapomenete, jsou implicitní. Chci nakreslit vodíky. Pokud se podíváme na celkový kruh, víme, že uhlíky a vodíky jsou implicitní. Skutečná struktura benzenu je mezi touto a touto. Ve skutečnosti budete mít půl dvojné vazby mezi všemi uhlíky. Skutečnost je taková, že to vypadá nějak takto. Máte půl dvojné vazby tam, půl dvojné vazby tam, půl dvojné vazby tam, půl dvojné vazby tam a půl dvojné vazby tam. A jsme téměř hotovi. A pak půl dvojné vazby tady. Skutečnost je taková, že v benzenu se tyto elektrony proplétají celým kruhem. Není to přeskakování mezi touto strukturou a touto strukturou. Skutečná struktura, čili struktura s nižší energií je tato. Nyní tyto Lewisovy diagramy...nenakreslil jsem všechny Lewisovy elektrony. Ale tyto jsou považovány za příspěvkové struktury. Často je kreslíte, když děláte reakční mechanizmy. Ale skutečnost je taková, že toto je rezonance, rezonance těchto pozic... Realita benzenu je taková, že toto sedí ve středních pozici. Toto se nestává pouze s benzenem. Jiný příklad a je jich více... Ale jsme obeznámeni možná se dvěma nejlepšími příklady... jiným příkladem, který uvidíte v kontextu s rezonancí často, je uhličitanový ion. Uhličitanový ion. Máte dvojnou vazbu k jednomu kyslíku a pak máte jednoduché vazby ke dvěma jiným kyslíkům. A tyto 2 kyslíky mají elektrony navíc. Pokud bych nakreslil tyto kyslíky zde, měli by 1, 2, 3, 4, 5, 6 valenčních... ...vlastně bych měl říct, že mají 7 valenčních. Udělám to velmi názorně. Má to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 valenčních elektronů. Má 1 elektron navíc, tudíž má záporný náboj. A to samé platí pro tento. Má 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 valenčních elektronů. Jeden navíc. Tudíž má záporný náboj. Pokud byste se podívali na toto, předpokládám, že byste to nazvali rezonanční strukturou nebo příspěvkovou strukturou...mohli byste říct, že možná tento kyslík... ...a tento kyslík je neutrální, takže má 6 valenčních elektronů. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Možná jeden z těchto elektronů může být dán uhlíku a pak ten uhlík ztratí elektron tomuto uhlíku nahoře. Možná si můžete představit situaci, kde tento elektron zde je předán tomuto uhlíku. A když je předán tomtuto uhlíku, tak uhlík uvolní... ...stane se to současně. Uhlík uvolní tento elektron a ten jde zpět k tomuto kyslíku. A jak to bude vypadat, pokud by se to stalo? Pokud se to stane, naše struktura bude vypadat takto. Máme uhlík. Teď má tento uhlík pouze jednoduchou vazbu. A pak máme náš kyslík. Kyslík má 6 valenčních elektronů. 1, 2, 3, 4, 5, 6 valenčních elektronů. Ale teď dostal jeden modrý navíc. A nyní dostal jeden modrý navíc, takže má teď 7 valenčních elektronů a má záporný náboj. Nyní dal tento kyslík jeden ze svých elektronů uhlíku. Nyní je s ním vázán. Nyní má uhlík dvojnou vazbu. Nakreslím to touto barvou. Má dvojnou vazbu s tímto kyslíkem dole. Předal elektron, takže má nyní 6 valenčních elektronů. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A teď je neutrální. S tímto kyslíkem se také nestane nic nového. Můžu to zkopírovat a vložit. Zkopíruji to a vložím. Tento sedí správně stejně, jako tento. Ale můžete si představit situaci, kde tento kyslík najednou... ...a může to přijít od tohoto kyslíku zde, nebo od tohoto kyslíku tady. Tento kyslík řekne: „Mám elektron navíc." Předám ho uhlíku. A pak uhlík uvolní dvojnou vazbu s jedním z ostatních kyslíků. V tomto případě by to byl tento kyslík. Nakreslím to. Možná tento elektron zde je dán uhlíku. Vytvoří dvojnou vazbu. Pak uhlík může odevzdat elektron. A elektron zde půjde zpět k tomuto kyslíku. A co se stane? Pokud by se to stalo, naše struktura by vypadala nějak takto. Máme zde uhlík vázaný jednoduchou vazbou ke kyslíku, který má 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 valenčních elektronů. Nezměnilo se to...můžeme to nazývat rezonanční reakcí, nebo jakkoli chcete. Stále má záporný náboj. Máme zde tento prvek. Vzal si jeho elektron. Nyní má znovu 7 valenčních elektronů. Tedy znovu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 valenčních elektronů. A dokonce mohu ukázat ten jeden, který dostal zpět...ten nachový. Nyní má záporný náboj. A tento prvek teď předá elektron uhlíku. Nyní vytvoří novou dvojnou vazbu. Tento prvek vytvoří dvojnou vazbu s uhlíkem. Předá elektron, takže má pouze 1, 2, 3, 4, 5, 6 valenčních elektronů a nyní je neutrální. Nyní mezi nimi probíhají výměny. Můžete přecházet z této struktury do této struktury. Můžete přecházet z jakékoli této struktury na jakoukoliv jinou. A skutečnost o uhličitanovém iontu... ...napíši to zde. Tento uhličitanový iont. Skutečnost o něm je taková, že jeho struktura je mezi těmito. Pravá struktura uhličitanového iontu by mohla vypadat takto. Měli byste uhlík a tři kyslíky. Měl by minimálně jednu jednoduchou vazbu s každým z těchto 3 kyslíků. A pak máte 1/3 a pak máte... ...vlastně bych měl říct, že máte 1/3 dvojné vazby s každým z nich. Toto je 1/3 vazby. Toto není standardní zápis, ale tak to v podstatě je. 1/3 doby je elektron v této vazbě. A pak další 2/3 doby má každý z těchto kyslíků elektron navíc. Můžete si představit vlastnictví záporného -2/3 náboje. Lidé obvykle kreslí jednu z těchto struktur, protože je to hezké... ...jako když pracujete s celými čísly. Ale realita těchto uhličitanových iontů je taková, že zakoušejí rezonanci. Elektrony se obvykle vznášejí mezi těmito formami. Vlastně plují napříč všemi vazbami. A to je vlastně příčinou větší stability molekuly. Tady je v nižším energetickém stavu, než v jiných formách. A stejná věc je pravdivá pro benzen. Zde, kde jsme mezi těmito dvěma strukturami, jsme vlastně v nižším energetickém stavu, tedy stabilnějším stavu, než v kterékoli struktuře.
video