Přihlásit se

Investice a reálné úrokové sazby Proč vysoké reálné úrokové sazby vedou ke snížení investic a nízké úroky ke zvýšení investic.

V našem remodelování plánovaných nákladů, jsme předpokládali, že plánovaná investice je fixní. Co chci udělat v tomto videu, je zamyslet nad tím, jak skutečné úrokové sazby ovlivňují plánovanovanou investici. Zamysleme se nad funkcí investice jako nad funkcí reálných úrokových sazeb. Plánovaná investice jako funkce reálných úrokových sazeb. A mluvím tu o reálných úrokových sazbách, opravdu hovořím jen o nominálních úrokových sazbách s tím, že nezahrnuji nebo diskontuji, to co se děje s inflací. Jsou tu jiná videa, kde jdeme více do hloubky. Další věc, kdyby tu nebyla žádná inflace a reálné a nominální sazby by byly ty samé věci. Chci to vyřešit velmi hmatatelným příkladem. Řekněme, že v nadcházejícím roce plánujeme několik potenciálních projektů. Budeme tomu říkat projekty. Tohle jsou potenciální investice. Máte projekty a pak máte nějakou úroveň očekávané návratnosti. Každý z lidí, kdo přemýšlí nad těmito projekty, má svojí tabulku a v ní rizika a pravděpodobnosti a všechno ostatní. A přišli s čísly své očekávané návratnosti. Řekněme, že projekt A má očekávanou návratnost 20 %, B 18 %, C 16 %. Udělám ještě pár dalších. D je 10 %, E 5 % a F jsou 2 %. Řekněme, že z počátku v jednom případě jsou úrokové sazby relativně vysoké. Řekněme, že R1 se rovná 19% úrokové sazbě. Máme 19% reálné úrokové míry. Toto jsou skutečné očekávané návratnosti. Do kterých z těchto projektů se bude vlastně investovat? Který, z těchto projektů lidé opravdu uskuteční? Kdyby měl někdo peníze, řekl by, buď mohu své peníze půjčit za 19 % nebo bych mohl jít do tohoto projektu a dostat 20 %. Kdyby měli peníze, určitě by udělali tohle. Když nemají peníze, mohli by říci, dobře, mohu si půjčit peníze za 19 % a mohu je investovat při 20 %. Na tom vydělám peníze. Projekt A se rozhodně uskuteční. A co projekt B? Projekt B, pokud má osoba skutečně peníze v ruce na projekt B, řeknou, pak bych mohl jít do projektu B a dostat 18 % reálné návratnosti nebo bych mohl ty peníze půjčit a dostat 19 % reálné návratnosti. Ve skutečnosti bych neuskutečnil projekt B. Jen bych řekl, nebudu dělat nic, co má nižší reálnou návratnost. Mohl bych potenciálně udělat projekt B, ale musel bych si půjčit peníze a kdybych si musel půjčit peníze při 19 % reálného úroku a přitom z toho dostával pouze 18 %, pak jsou peníze ztracené. Neudělal bych B a rozhodně bych nedělal všechny ty další věcí s nižší návratností. Když mám vysoké úrokové sazby přímo tady, tak jedinou věc, kterou bych udělal, je projekt A. Zamysleme se nad tím, co by se stalo, kdyby úrokové sazby klesly. Kdyby reálné úrokové sazby klesly. Řekněme, že skutečný úrok. ... nazvěme to R2. Skutečný úrok klesá na 3%. Tedy znovu projekt A budu rozhodně chtít provést. Pokud mám peníze v ruce, dostanu 20%, z projektu A. Rozhodně tyto peníze nechci půjčit za úrok 3%. Pokud nemám vlastní peníze, mohu si půjčit za úrok 3% a investovat s výnosem 20 % Podle stejné logiky by lidé šli do projektu B. Můžete si půjčit za 3 % a vydělat 18 %. Pokud máte peníze, dostanete 18 % oproti úroku 3 % z vašich peněz. Rozhodně byste udělali tohle. Uděláte všechny projekty až do E včetně. Pokud máte peníze, tak je raději použijete a dostanete 5 %, než abyste je půjčil a dostal pouze 3 %. Dokonce uděláte i projekt E, i když si budete muset půjčit a stále to bude dávat smysl. Půjčíte si peníze za 3 %, investujete za 5 % a máte nějakou skutečnou návratnost. Jediný projekt, který neuskutečníte, je F. V F nepokrýváte náklady na půjčku. Když si musíte půjčit za 3 % a investujete za 2 %, tak to nemá smysl. Pokud peníze máte, tak je raději půjčíte za 3 %, než abyste se pustil do F. Za těchto podmínek se rozhodně nepustíte do F. Zřejmě ani v jednom případě. V tomto případě byste se pustili do všech předchozích projektů. Udělali byste A, B, C, D. Ne úplně všechny předchozí, všechny kromě F. A, B, C, D a E. Popřemýšlejme nyní o hrubé úrovni investic. Pokud si na tuto osu zaneseme, pokud si tam zaneseme investice, jako funkci reálné úrokové míry a tady vedle máme nezávislou proměnnou, tedy reálnou úrokovou míru. Při vysoké úrokové míře jsme měli nízkou úroveň investic. Pustili bychom se jenom do projektu A. To je tato úroveň, toto je pouze A. V tomto bodě jsme měli úrok R1. Pokud snížíme úrokovou míru na R2, úroveň investic stoupne. Udělali jsme všechny tyto projekty. Měli jste daleko vyšší úroveň investice. Toto je A, B, C, D a E'. Vidíte, že tu platí nepřímá úměrnost. Čím nižší reálná úroková míra, tím více investic proběhne. Čím vyšší úroková míra, tím méně bude investic. Můžete debatovat o tom, jestli je grafem křivka nebo přímka ale pro jednoduchost, předpokládejme, že graf bude vypadat nějak takto. Nakreslím to jako přerušovanou čáru, je to pro mne jednodušší. Mohlo by to vypadat nějak takto. Nyní můžeme použít tento pohled, abychom zvážili, jak může změna úrokové míry ovlivnit naše plánované výdaje na náš keynesiánský kříž a můžeme začít přemýšlet o křivce IS (investic a úspor). O té známé křivce a modelu ISLM.
video