Přihlásit se

Vznik a efekty dluhových smyček Positivní a negativní efekt devalvace čínské měny.

Nyní, když máme obecnou představu o tom, jak jsou tyto metody navzájem propojené, bych chtěl v tomto video ukázat příčiny, které ovlivňují chování různých aktérů. A jak může takový cyklus prospívat nebo škodit těmto subjektům. A popsat, proč je tak těžké pro tyto subjekty se odklonit, proč je tak těžké se odklonit od scénáře. Na konci posledního videa jsem mluvil o tom, že je více peněz v kapsách Američanů a to díky tomu, že s nízkými náklady na dluh může vláda utrácet více a danit méně. A jak jsem řekl, to znamená více peněz na nákup zboží z Číny, ale obecně to znamená i více peněz pro Američany, kteří mohou více utrácet doma. Mohou si nakupovat domy jiných Američanů, nebo pořizovat jejich služby. V mnoha ohledech je to ekonomicky prospěšné. Pro keynesiánce, kteří toto sledují, čím více peněz utratíte, tím více pomůžete ekonomice a snížíte daně. Pro konzervativněji založené může tato situace pomoci ekonomice. A obecně levnější dluhy a nízké úrokové míry, to vše stimuluje ekonomiku. Obvykle, když se takto snažíte pomoci ekonomice, a platí tyto předpoklady, vzniká riziko vyšší inflace. Ale pamatujte, inflace, tedy alespoň cenová inflace, je pouze cena veškerého zboží. Ale povšimněte si, že nakupujeme více a více levnějších výrobků a úroky jsou nízké. Do jisté míry tento celý cyklus mimo jiné udržuje... dalo by se říct, že růst, který se týká průměrného americkýho spotřebitele vypadá velmi positivně a inflace zůstává nízká. Dokážeme uspořit peníze na to, abychom pořizovali služby ostatních. S tím, co bylo řečeno, nyní zkusme uvažovat, proč chtějí různí aktéři dělat tohle. Podívejme se na to z pohledu Číny. Pokud jste Čína a teprve startujete ekonomiku. jste skutečně komunistická země zhruba před 30 lety. A začínáte s tržními reformami a skutečně se chcete zapojit do rozvíjejícího se světa. Ale nemáte průmyslový základ z přelomu 70. a 80. let, který by se mohl rovnat Německu, Americe, nebo Japonsku. Amerikou, myslím USA... jejich podmínky. Jedna z výhod exportem vedeného růstu je, že když se teprve začínáte rozvíjet, máte méně rozvinutou společnost, máte menší průmyslovou základnu. S růstem vedeným exportem můžete stavět, můžete povzbudit investice do továren, které potom produkují zboží pro rozvinuté země. A tím, že svoji měnu udržíte nízko... umělým snižováním její hodnoty ... a objasním to. I při standardním volném obchodu budou náklady na práci menší v místech jako je Čína nebo Indie, kde je nižší životní standard. Byl by přímý volný obchod bez manipulace s měnou. Měli byste zboží, které by se vyváželo, zboží a služby, které se exportují. Ale když to posílíte, pokud ještě snížíte náklady na výrobu, aby se byznys dělal v Číně, nastartuje to investice do čínské produkce. Tento růst vedený exportem... nebo jinak. Uměle potlačená měna... a tohle se také stalo v Japonsku, po 2. světové válce, kde byla měna také uměle potlačována a do jisté míry to byl účel, protože svět chtěl, aby se Japonsko zapojilo do obchodu s USA. Chtěli jsme, aby bylo úspěšné. Svět viděl, co se stalo v Německu po 1. světové válce, kde to bylo ekonomicky neúspěšné. A pro osobu, jako Hitler bylo velmi jednoduché dostate se k moci. Svět se poučil. Řekli jsme si, že nikdy není dobré, aby v zemi nedošlo k ekonomickému oživení. Vlastně jsme to do jisté míry podpořili v Japonsku. Zpět k tématu, pokud uměle potlačíte měnu, zlevní to váš export, který poté podporuje více investic do domácí produkce. A v tomto případě, kdy mluvím o domácí, myslím tím čínskou nebo japonskou. A větší domácí produkce znamená větší domácí investice. Více investic. Pokud zvyšujete produkci v Číně, budete muset postavit více továren. A to doslova znamená více pracovních míst a do velké míry kapitál pro čínské občany. Více pracovních míst a kapitálu. A jak se stáváte výkonnějšími a jak procházíte křivkou vývoje, stáváte se v mnoha odvětvích více a více konkurenceschopnými. A myšlenka je, jakmile dosáhnou vaši lidé dostatečné úrovně vývoje, jakmile budete mít dostatek kapitálu doma, tak budete mít natolik dostatečnou základnu domácích spotřebitelů, že nějaku tuto nadbytečnou kapacitu můžete vrátit zpět vlastním lidem a a toto zboží prodávat vlastním lidem, aby se zvýšil jejich životní standard. Zpočátku stavíte pračky a lednice pro USA a Evropu. A díky této produkci máte pracovní místa pro Číňany a jakmile mají dostatek peněz, jakmile je tu dostatečně velká čínská střední třída, stejná výrobní kapacita může být využita na prodávání praček a ledniček Číňanům, což zvýší jejich životní standard. Buduje to výrobní základnu a zároveň domácí trh. Trochu to posunu. Z pohledu Číny to vypadá jednoznančně dobře. Tvoříte to výrobní základnu a domácí spotřební trh, což znamená, že lidé v Číně, jakmile mají práci a kapitál, budou sami schopní nakupovat zboží... a domácí spotřební trh. Kde je háček? Můžete si představit, pokud jste rozvinutá země, která nakupuje toto zboží, nejdříve je levné, ale když je uměle podhodnoceno, tak ztrácíte vlastní výrobní základnu. Když se na to podíváte pohledem USA, ztrácíte výrobní základnu. A je jasné, že se to stávalo, ať už ukážete na Japonsko nebo obecně, že jsme ztráceli svou výrobní základnu ve prospěch jiných zemí. A někteří lidé si myslí, že je to dobře. Říkají, že jsme dál na křivce rozvoje, že se nemáme zaměřovat na výrobu, protože ta se vždy přesunuje tam, kde je to kdokoli schopný iděat za nejmenší cenu. Měli bychom se zaměřit na znalostní obory, ať je to farmaceutický průmysl nebo IT průmysl. Možná je to dobrý argument, ale další důvod, proč je toto pro USA přesvědčivé, jsou právě nižší náklady na zboží. Tohle vypadá jako velké negativum a skutečně do jisté míry je, ovšem mnohem větší výhodou jsou nižší náklady pro americké spotřebitele. Pokud nejste jeden z těch, kteří ztratili práci v továrně a jste jeden z té většiny Američanů, tak to vypadá jako dobrá věc. Zboží je pro vás levnější, dětské oblečení je levnější, auta jsou levnější, lednice jsou levnější, klimatizace je levnější. Ale problém je, kdy a jak tohle skončí? Protože celý tenhle cyklus, který tu tvoříme, může znít dobře pro Čínu, teoreticky to zní dobře. Potlačíte svoji měnu, vaše zboží je levné, vyšší domácí výroba, více domácích investic, více kapitálu a pracovních míst. Přesměrujete kapitál a investice zpět na domácí trh a nyní jste rozvinutou zemí. Vypadá to, že to dává smysl. Ale snáze se to říká, než dělá. V podstatě to není jednoduchá věc, aby byl celý trh domácí trh tak spotřební nebo řízený zákazníkem jako jsou některé ze zahraničních rozvinutých trhů. Další problém je celá tato doba. Vzpomeňte si, co se děje. Hromadíte tohle množství v tomto případě amerických dolarů a používáte to k v podstatě k poskytování půjček Američanům, americké vládě, která je potom poskytuje svým občanům. A ve chvíli, kdy to přestanete dělat, přemýšlejte, co se stane. Ve chvíli, kdy přestanete, nemluvme ani o odklonu samotném, ale jakmile přestanete kupovat dolary, vaše měna zvýší svoji hodnotu a hodnota našich rezerv... bilióny dolarů v aktivech... se propadne. Protože jakmile přestanete kupovat dolary, měnové trhy umožní juanu nabýt hodnotu, hodnota dolaru klesne a kvůli tomu poklesne i hodnota dolarových aktiv. Jakmile přestanete nakupovat. Pokud by se někdy snažili odklonit se od tohoto scénáře, jakmile začnou tyhle prodávat, tak to sníží hodnotu, ať už to nazvete e jakkoliv, dolaru nebo amerických pokladničních poukázek ještě více a tak u všeho ostatního, co drží, klesne hodnota ještě více. Celou dobu, aby udrželi svou měnu podporvanou, museli nakupovat tato aktiva, nakupovali tyhle dolary. Ale to, že se chceme od tohoto směru odchýlit... Neřekl bych, že se stanou bezcennými, ale hodnota jejich rezerv se dramaticky sníží. Máte velmi těžkou situaci pro Čínu. A je i velmi těžké se z takové situace dostat. A je to stejně obtížné i pro USA, protože když se nad tím zamyslíte, tak mnoho Američanů se na to koukne a řeknou si, to je hrozné. Tohle je důvod, proč je naše výrobní základna pryč, což je částečně pravda. A tak řeknou, nechme měny, ať si dělají, co chtějí. Žádné umělé deformace, žádné další vládní manipulace. Nechme je volně směnitelné. Ale co by se potom stalo USA? Ve chvíli, kdy toto Čína přestane dělat, přestane uměle podporovat svoji měnu, nebo ještě hůře, ve chvíli, kdy se začnou zbavovat nahromaděných dolarů, co se stane? Začnou prodávat americké pokladniční poukázky, což sníží poptávku po těchto poukázkách, protože je nejen nekupují, ale mohou je i prodávat. Úroková míra poroste, dlouhodobá úroková míra v USA poroste. Když se úrokové míry zvyšují, je složitější si půjčit, protože lidé chtějí vyšší úrok, aby vám půjčili peníze, úroky na kreditních kartách porostou a celá ekonomika USA poklesne. Proč jsme teď v recesi? Protože je složité si půjčit. Byli jsme tolik závislý na levném dluhu a jakmile se ten dluh trochu zlevnil, vše se tak trochu zastavilo. To by bylo ještě horší, kdyby Čína přestala kupovat náš dluh a umožnila úrokovým mírám růst. Nyní jsme tak trochu uzavřeni v tomto zvráceném cyklu, kde, ačkoliv to vypadá, že Čína z tohohle jednoznačně těží, hromadí tahle aktiva a ve chvíli, kdy s hromaděním těchto aktiv přestanou, hodnota těchto aktiv klesne. A ačkoliv to vypadá, že výrobní základna USA je vyčerpána, což je pravda. Kvůli tomuto je skutečně vyčerpána, tak drží nízké úrokové sazby. A jestliže jste politik, máte z toho radost. Protože díky tomu vypadá všechno na povrch positivněji. Tady to teď ukončím a nechám vás o tom přemýšlet. V dalším videu budu pokračovat a pokusím se ukázat, kam to vše může dospět.
video