Přihlásit se

Geithnerův plán II Více o Geithnerově plánu. Problém bank, které od sebe nakupují aktiva.

Abychom si zopakovali, kde jsme skončili minule. Máme banku, která vlastní aktiva, za která původně zaplatila 100 dolarů. Řekněme, že má 60 dolarů závazků. A 40 dolarů vlastního kapitálu. Tolik zaplatili. Zde je 100 dolarů. Tady 60 dolarů dluhu. Měli i 40 dolarů vlastního kapitálu. A toto jsou toxická aktiva. Předpokládejme, že existuje jen jedna sada aktiv. Problém, na který upozorňujeme od počátku bankovní krize, je, že banky nemohou tato aktiva prodat, aby splatily své závazky, vyplatily vklady nebo další dlužníky za cenu, za kterou je banka aktiva ochotna prodat. Protože, pokud toto prodají za méně než 60 dolarů, banka zkrachuje. Tady máme banku a ta chce prodat za více než, řekněme 60 dolarů. Nebudu říkat 60 centů na dolar, ale je to to samé. Banka chce prodat za více než 60 dolarů. Zatímco trh je ochoten zaplatit za toto aktivum méně než 30 dolarů. Samozřejmě pokud by nyní banka prodávala toto aktivum za tržní cenu, dostala by za tohle pouze 30 dolarů. Pokud by se z tohoto stalo pouze 30 dolarů, potom by závazky byly mnohem vyšší než hodnota aktiva, než oněch 30 dolarů. Banka zbankrotuje. A jak jsem naznačil na konci minulého videa, současná verze je taková, že máme partnerství veřejného a soukromého sektoru. Nakreslím jejich kapitál. Zkusím to nakreslit ještě trochu lépe. Řekněme, že máte...a udělám to číslo trochu jiné... Máte 5 dolarů od soukromého investora. Toto je jen opakování minulého videa. Máte 5 dolarů z Ministerstva financí. Oba tyto investoři investují do kapitálu. A dále máte vypůjčeno 50 dolarů od Fedu. Udělám to trochu jinak, aby čísla přesně odpovídala tomu, kolik budou platit za aktiva. Máte 50 dolarů. Počkat. Pokud je toto 10 dolarů, pak 50 dolarů bude vypadat asi takto. Máte 50 dolarů, které si vypůjčíte od Federálního rezervního systému. Tato entita tedy bude mít 60 dolarů, až se kapitalizuje. Nakreslím to zelenou. Co mohou nyní udělat je, že dají oněch 60 dolarů bankám. V podstatě zaplatí cenu, za kterou jsou banky ochotné prodat aktiva. Banky jsou ochotné dát jim ta aktiva. Banka má nyní 60 dolarů hotovosti, které může použít na udržení likvidity svých pasiv. Tato entita má nyní toxické aktivum, kterému bychom tak mohli říkat. Věnoval jsem se tomu v minulém videu, proč investor dělá něco takového? Protože nepoměrně sdílejí pozitivní aspekt. Zaplatili za tuhle věc 60 dolarů. A nyní vážně jen krátké zopakování. Řekněme, že tato věc nakonec bude oceněna na 100 dolarů. Pak dluží 50 dolarů Fedu To je tato půjčka. To dluží Fedu. A poté si rozdělí kapitál s Ministerstvem financí. Kolik získají kapitálu? Zbývá celkem 50 dolarů kapitálu. 25 dolarů pro Ministerstvo financí. 25 dolarů pro ně, pro soukromého investora. Jejich počáteční investice byla 5 dolarů a získali celkem 25 dolarů. To je skvělé. Získali 5x více, než kolik investovali. Nyní jak by to vypadalo ve špatném případě. Jaký je pro ně špatný případ? Je to... Řekněme, že hodnota toho toxického aktiva je ve skutečnosti pouze 30 dolarů. Nakreslím to. Stále pouze opakujeme minulé video. Ale je to důležité, protože to nese důsledky pro potenciální budoucí vývoj. Řekněme, že toto je optimistická varianta. Toto pesimistická. Řekněme, že v pesimistické variantě bude hodnota aktiv pouze 30 dolarů. Máte 50 dolarů vypůjčeno od Fedu. A nezbývá vám už žádný kapitál. Fed v podstatě skončí se ztrátou ze své půjčky. Soukromý investor, protože už nemá žádný kapitál, skončí na nule. Z 5 dolarů jste skončili na nule. Ale tato investice má stále docela dobrý poměr rizika a odměny, Záleží na tom, jaké váhy přiřadíte pravděpodobnostem jednotlivých variant. Většina lidí, pokud by si myslela, že je stejná šance na dobrou a špatnou variantu, tak by do toho obchodu šla. Pokud máte 50% šanci vydělat 5 násobek svých peněz a 50% šanci ztratit své peníze, očekávaná hodnota by byla 0,5x25 plus 0,5x0. Očekávaná hodnota by byla 12 dolarů. Zaplatil bych 5 dolarů za něco, co má očekávanou hodnotu 12 dolarů. To je skvělá návratnost. Vaše investice vydělává 140%. Takovou návratnost nevidíte každý den. Bohužel, pravděpodobnost, že tyto varianty nastanou není shodná, není 50:50. A to proto, že trh je nyní ochotný zaplatit za tyto aktiva pouze 30 dolarů. Pokud by si trh myslel, že hodnota těchto aktiv je více než 60 dolarů, obchodovaly by se za více než 30 dolarů. Vzhledem k tomu, jaká je situace na trhu před vládní intervencí, očividně si nikdo nemyslí, že existuje velká šance, že by hodnota aktiv byla 60 dolarů. Mnohem větší šance je, že nastane tato varianta, než tato optimistická. Mohli byste si vytvořit tabulku. A přiřadit pravděpodobnostem váhy. A pokud této pravděpodobnosti přiřadíte dostatečně vysokou váhu vzhledem k této, potom samozřejmě očekávaná hodnota bude stále méně než 5 dolarů. Stále se očekává, že proděláte peníze. A možná si řeknete, kdo by to tedy udělal? Paul Krugman nám říká, že toto je jedna z těch situací, kdy vyhrajete, ať už se stane cokoli. A je to pravda. V pozitivním scénáři soukromý investor získá většinu peněz spolu s Ministerstvem financí. Fed získá pouze velmi nízký úrok za půjčené peníze. V negativním scénáři největší ránu dostane Federální rezervní systém se svou půjčkou a potom spolu s ním Ministerstvo financí jako kapitálový investor. To je tedy jedna z věcí, o kterých Paul Krugman mluví. Já bych ale řekl, že inteligentní investor, jen proto že odměna za riziko je neúměrně nakloněna protistraně, stále nebude chtít investovat, pokud je toto pravděpodobnější scénář. Otázka je, kdo bude investovat? A jak jsem zmínil v minulém videu, odpověď může být znepokojivá. Zřejmá věc je, že banky můžou chtít odkoupit aktiva samy od sebe. Teď všechno překreslím. Protože je důležité toto zdůraznit. Upřímně nevím, jak lze zabránit tomu, aby se toto stávalo. Pokud nakonec projde tato verze Geithnerova plánu. Toto je rozvaha banky. V podstatě rozvaha "před". Banka zaplatila 100 dolarů za tato aktiva. Dluží 60 dolarů. Zde jsou pasiva, vklady a tak dále. A původně měla banka 40 dolarů vlastního kapitálu. Banka nyní vezme nějaké peníze navíc, může třeba zvýšit vlastní kapitál nebo získat další peníze. Vláda dokonce bankám v současnosti poskytuje půjčky. To není fikce. Co uděláte je, že si vypůjčíte 7 dolarů od vlády. To se skutečně děje. Vláda poskytuje půjčky těmto velkým bankám jako je Citibank nebo Bank of America, atd. Banky dostanou 7 dolarů hotovosti. A banka nyní vytvoří oddělenou entitu. Nazvou ji, jakkoli chtějí. Může být například součástí hedgového fondu. Banky jsou skvělé. Společnosti zvláštního určení vznikají neustále. A neexistuje nic, co by bance zabránilo vložit těchto 7 dolarů do další společnosti. Další společnosti zvláštního určení, kde banka v podstatě vlastní kapitál. A hotovost přešla k této společnosti. A ta potom vzala oněch 7 dolarů a používá je k účasti na plánu. Na tomto novém Geithnerově plánu. Banka tedy vezme 7 dolarů, které si právě klidně mohla právě půjčit od vlády. Účastní se plánu jako "soukromý investor". To dávám do uvozovek. Banka zde může vytvořit několik vrstev s nejasnou strukturou. Nebo dokonce přimět jednoho z klientů jejího hedgového fondu, aby to udělal, tím že mu dá dobré podmínky a tak podobně. Existuje nekonečně mnoho způsobů, jak to udělat. Proto si myslím, že je nemožné to upravit zákonem tak, aby se tomu zabránilo. Toto se zde děje. Ministerstvo financí se bude spoluúčastnit jako kapitálový investor. A poté si vypůjčí 86 dolarů od Federálního rezervního systému. Toto je od Ministerstva financí. Banka je nyní v podstatě soukromý investor. Kontroluje tuto společnost. Nebo kontroluje společnosti, které kontrolují tuto společnost. Na tom nezáleží. V podstatě ale určují cenu, kterou bude tato společnost platit za svoje vlastní aktiva. Mohli by tedy za toto zaplatit 100 dolarů. Přestože každý ví, že tyto věci nemají ani zdaleka hodnotu 100 dolarů. Zaplatí za tohle 100 dolarů. Vezmeme to z jejich rozvahy. A potom mají 100 dolarů hotovosti a toxické aktivum. Proč by to banka dělala? Zamyslete se nad tím. V tomto případě, předtím než se cokoli z tohoto stalo, banka byla 100% vystavena těmto toxickým aktivům. Měla tu věc přímo tady a byla jí vystavena. A jak víme, tato aktiva mají hodnotu pouze 30 dolarů. Banka ale tuto skutečnost nechtěla přijmout. V tomto případě banka vystavuje vůči toxickým aktivům jen 7 dolarů. Pokud nakonec hodnota aktiv spadne na nulu, kdo utrží ztrátu? Banka bude mít ztrátu pouze 7 dolarů. A zbytek ztráty zaplatí daňový poplatník, Ministerstvo financí a Fed. Je to výborná situace. Protože v tomto případě, pokud hodnota aktiva byla jen 30 dolarů, banka by realizovala 70 dolarovou ztrátu. Zatímco v tomto případě, pokud toxické aktivum má hodnotu jen 30 dolarů, banka bude realizovat pouze 7 dolarovou ztrátu. A zůstane tak solventní. Tato investice se tedy vymaže. Ale banka má pořád 100 dolarů hotovosti. Moje obava je a upřímně, protože neexistuje nic, co by tomu zabránilo, je to, vlastně sebenaplňující se proroctví, ke kterému dojde. Ptáte se, proč by se soukromý investor chtěl účastnit tohoto plánu? I pokud vám vláda dává více výhod než nevýhod, stejně byste se neúčastnili, pokud byste si mysleli, že negativní scénář je pravděpodobnější. Ale účastnili byste se, pokud byste byli prodejcem cenného papíru. Protože pokud prodáváte cenný papír a jste Citibank, jste místo 100% vystaveni pouze 7% a zůstáváte solventní. Čistý efekt ale je, že Ministerstvo financí a Fed dostali 100 dolarů. Pokud odepíšete těch 7 dolarů, dostali vlastně jen 93 dolarů. Protože oněch 7 dolarů museli utratit, aby se toto zrealizovalo. Ale dostali 100 dolarů. Dostali tedy 93 dolarů za něco, co má ve skutečnosti hodnotu 30 dolarů. Rozdíl 63 dolarů, je v podstatě šek, který americký daňový poplatník vypisuje bankám. A v rozsahu, o kterém se skutečně mluví, by to nebyl šek na 63 dolarů. Byl by to šek na 630 miliard dolarů. Pro mě by to znamenalo obrovský výsměch kapitalismu. Byl by to smutný den. Upřímně v porovnání s tím by bonusy AIG vypadaly nicotně. Správné by bylo vzít těch 630 miliard dolarů, donutit banky zbavit se akcionářů a pak rekapitalizovat banky těmito penězi. Místo vypsání šeku na 63 dolarů nebo 630 miliard dolarů přímo managementu a akcionářům, kteří nás dostali do tohoto průšvihu, byste rekapitalizovali nové banky. Napsal jsem o tom článek. Existuje nový plán pro banky, který chce distribuovat akcie americkým občanům. Dostanete stejný efekt bez negativního následku v podobě poskytování obrovského převodu bohatsví stejným lidem, kteří nás dostali do průšvihu. Doufám, že se lidé zorientují v tomto příběhu, protože mě osobně to velmi znepokojilo. Uvidíme se brzy.
video