Úvod do logaritmů Logaritmus je inverzní funkcí k exponenciální funkci o stejném základu.

video