Přihlásit se

e jako limita Co je e?

V minulém videu, kde jsme viděli jednoduchý příklad složeného úročení, jsme dostali výraz (1+1/n)^n. A způsob, jakým jsme to získali, viděli jsme příklad, kde lichvář účtuje 100% úrok a proto je tady 1 a pak když úročí pouze jednou ročně, takže 100% za rok, potom n je 1. Dostanete (1+100%/1)^1, budete muset vrátit dvojnásobek částky, kterou jste si půjčili. Když n je 2, (1+1/2)^2, dá vám to 2,25. Když úročíte polovičním úrokem, tedy 100%/2, ale úročíte to dvakrát. Pak jsme to opakovali stále dokola a viděli jsme, že došlo k zajímavým věcem. Chci to právě tady zopakovat za použití kalkulačky. Chci vidět, co se stane, když vezmeme větší a větší n. V minulém videu jsme došli až k n=365 a zdálo se, že se dostaneme až ke kouzelnému číslu, ale teď pojďme ještě dále. Naťukejme tam nějaká opravdu velká čísla. (1+1/1 000 000), to je milion na miliontou. (1+1/1 000 000)^1 000 000 Mám správný počet 0? Jo, vypadá to dobře. Před tím, než dám enter, což je zajímavé, zamysleme se, co se tu děje. Co máme tady, je, že n se zvětšuje, dostává se blíže a blíže k 1, ale nebude přesně 1. Toto je 1 a 1 milióntina. Velmi blízko 1, ale ne přesně 1. A dáme to celé na milióntou a normálně když dáme něco na milióntou, bude to neomezené, bude to obrovské číslo. Ale tušíme, že 1 na milióntou bude prostě 1. Když se blížíme k 1, tak to přece jen nebude nějaké neomezené číslo. Když to spočítáme, vidíme, že to je ten případ. Je to 2,71828 a pokračuje to dál. Teď pojďme ještě výše. Vezměme 1+1/ a vlastně teď můžu použít vědecký zápis. Řekněme (1+1/1E7)^1E7. Co tu máme? Teď to šlo na 2,718281692. Pojďme ještě výše. Tady zadáme ten poslední údaj. Zadejme místo na sedmou, na osmou. Teď máme (1+1/100 000 000)^100 000 000) Ani nevím, jestli to ta kalkulačka zvládne a máme 2,71828181487 a vidíte, že se rychle přibližujeme, nebo možná ne rychle, musíme tohle zvýšit na veliké číslo, na číslo e. Číslo e je v kalkulačce. Vidíte, že už jsme dostali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 míst vpravo od desetinné čárky tím, že jsme to dali na milióntou. K tomu číslu se přibližujeme. Blížíme se a jeden ze způsobů, jak o tom hovořit je, že to je limita s n jdoucím k nekonečnu. Jak se n zvětšuje, nestává se to neomezené. Nejde to k nekonečnu. Blíží se to k tomuto číslu a budeme to číslo nazývat, budeme to magické a mystické číslo nazývat e. Budeme mu říkat e a uvidíme na kalkulačce, že to číslo, že ty jeho číslice jsou téměř tak známé jako číslice u Pí. Dostáváme 2,7182818 a jde to dále a dále. Nikdy se neopakuje, je to nekonečná řada číslic, které se nikdy neopakují. Stejně jako Pí. Pí, pamatujte si, je poměr obvodu kruhu k jeho průměru. e je další z těchto šílených čísel, které se objevuje ve vesmíru. A v dalších videích Khan Academy půjdeme do hloubky, proč je tak magické a mystické. Už to je dost zajímavé. Že mohu vzít nekonečné.. Když přičtu 1 a 1 děleno číslem, umocním to na to číslo a to číslo pořád zvětšujeme, blíží se k tomuto číslu (e). Ale co je ještě šílenější, uvidíme, že toto číslo, na které se můžete dívat, jako že vychází z tohoto složeného úročení. To číslo, Pí, imaginární jednotka, která je definovaná jako ta imaginární jednotka na druhou, je mínus 1. Ta všechna čísla k sobě pasují tímto magickým a mystickým způsobem a uvidíme to v příštích videích. Ale kvůli e, co se tu děje, si můžete představit, že je podobné našemu předchozímu příkladu, kdy byl půjčen 1 dolar a účtováno 100% ročně, když naše n bylo 1, což jen znamená, že účtujeme 1 období. Když n je 2, účtujeme 2 období a pak úročíte přes 2 období. Když n jsou 3, tak úročíte přes 3 období. Když n jde k nekonečnu, můžete se na to dívat, jako že úročíte kontinuálně. Každou miliontinu sekundy. Každou chvilku úročíte úplně maličkým úrokem. Děláte to a v podstatě se blížíte k nekonečněkrát a dostanete se k tomuto číslu.
video