Počátky teorie informace
Počátky teorie informace (5/9) · 5:57

Kódování zdroje Úvod do teorie kódování s problematikou bezztrátové komprese. Tento zjednodušený problém řeší pouze odesílání unárních symbolů (rozkmitání drátu) k zaslání jednotlivých symbolů. Zdroj kódování se snaží o kompresi dat ze zdroje, aby bylo možné jej přenášet efektivněji.

video