Moderní teorie informace
Moderní teorie informace (2/8) · 5:53

Kapacita přenosového média Úvod do kapacity přenosového média.

Navazuje na Počátky teorie informace.
video