Moderní teorie informace
Moderní teorie informace (5/8) · 4:02

Matematická teorie komunikace Claude Shannon ve svém slavném článku z roku 1948 demonstroval, jak generovat anglický text pomocí Markovovských řetězců. Tento systém potom dále využil k definování informačních zdrojů a "změření" informace. Originální článek najdete zde: http://www.mast.queensu.ca/~math474/shannon1948.pdf

Navazuje na Počátky teorie informace.
video