Moderní teorie informace
Moderní teorie informace (7/8) · 4:16

Komprese a Huffmanovo kódování Na jakém principu funguje komprese informací? Existuje hranice, kdy už informace dále nejde zkomprimovat?

Navazuje na Počátky teorie informace.
video