Moderní teorie informace
Moderní teorie informace (8/8) · 5:25

Opravné kódy Jak můžeme bezpečně přenést informaci, i když je signál rušen prostředím?

Navazuje na Počátky teorie informace.
video