Moderní teorie informace
Moderní teorie informace (4/8) · 7:15

Úvod do Markovových řetězců Úvod do Markovových řetězců. Dostaneme se přes Platona k Bernoulliho zákonu velkých čísel, k centrální limitní větě a ke zjištění, že i závislé náhodné jevy konvergují k průměrným distribucím.

Navazuje na Počátky teorie informace.
video