Moderní teorie informace
Moderní teorie informace (3/8) · 9:53

Jak měříme informace? Představení myšlenek Nyquista & Hartleyho jednoduchou hrou s ANO / NE otázkami. Na jejich teorii později navázal Claude Shannon.

Navazuje na Počátky teorie informace.
video