Přihlásit se

Zjednodušení výrazu s exponentem Máme daný výraz - součin různě umocněných neznámých. Převeďte ho do nejjednoduššího možného tvaru.

Zjednoduště n^2 r^5 n^-7. Odpoveď napište ve tvaru kladných mocnin. První si přepíšu, co je zde napsané. Máme n^2 r^5 n^-7. Nejlehčí jak toto zjednodušit bude sjednotit prvky se stejným základem. Máme dva prvky se základem 'n'. n^2 a n^-7 Takže výraz trochu upravím. Můžeme to přepsat jako n^2 n^-7 a potom máme r^5. Čemu se to bude rovnat? Máme n^2 krát n^-7. Oba exponenty můžeme sečíst. Zjednodušíme to na n^(2 minus 7). 2 minus 7 je -5. n^-5 r^5. Výraz jsme zjednodušili, jak to jen šlo. Ale ještě nemáme hotovo. Výsledek máme vyjádřit s kladnými exponenty. Zde máme záporný exponent. To nevyhovuje, alespoň podle toho, co říká zadání. Víme, že n^-5 je stejné jako 1 lomeno n^5. Tak to takhle přepíšeme. Je to tedy stejné jako 1 lomeno n^5 krát r^5. Nebo-li r^5 lomeno n^5. Dále výraz už zjednodušít nejde. Ještě můžeme říct, že je to stejné jako (r lomeno n)^5. Jelikož obě proměnné jsou umocněné na 5. Ale tohle je to, co po nás chtějí. Nyní máme všechny mocniny kladné. Jelikož jsme dali 'n' do jmenovatele.
video