Přihlásit se

Chápání zlomků jako dělení Vysvětlíme si, že 1/2 a 1:2 je vlastně totéž.

Když jsme si poprvé řekli o násobení a dělení, tak jsme zjistili, že jedno je opakem druhého. Nebo je můžeme vnímat také tak, že jedno může zrušit druhé. Když například máme 2 krát 4, můžeme to interpretovat tak, že máme 4 skupiny dvojek. Toto je 1 skupina dvojek, 2 skupiny dvojek, 3 skupiny dvojek a 4 skupiny dvojek. Už dávno jsme se naučili, že se to rovná 8. Velmi podobou myšlenku můžeme vyjádřit pomocí dělení. Můžeme si představit, že máme 8 věcí. Máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 věcí. Takže máme 8 věcí. A můžeme to zkusit rozdělit do 4 skupin, 4 stejných skupin. Máme 1 stejná skupina, 2 stejné skupiny, 3 stejné skupiny a 4 stejné skupiny. Tady vidíme, že když začneme s 8, rozdělíme na 4 stejné skupiny, každá skupina v sobě bude obsahovat 2 prvky. Takže vidíte vztah mezi násobením a dělením. 2 krát 4 rovná se 8. 8 děleno 4 je 2. A také, pokud 8 vydělíme 2, dostaneme 4. A to je všeobecně pravda. Pokud máme něco krát něco jiného, což se rovná jakémukoli výsledku. Když vezmeme tento součin, a vydělíme ho jedním z činitelů, dostaneme druhý. A nyní tuto myšlenku aplikujeme na zlomky. U zlomků nám to do sebe bude i více zapadat. Tak například, řekněme, že začneme s 1/3 a chceme tento zlomek vynásobit 3. Existuje mnoho způsobů, jak zlomky graficky znázornit. Nakreslíme si obrázek. Řekněme, že tento obdelník reprezentuje celek. A my z něho vybarvíme 1/3. To je 1/3. Nyní 1/3 vynásobíme 3. To znamená, že budeme mít 3 krát tuto 1/3. Nebo jiný náhled na věc je 1/3 plus další 1/3 plus další 1/3. To je naše první 1/3, druhá 1/3 a třetí 1/3. A dostaneme celek. To je 3/3 nebo 1. Takže výsledek násobení je roven 1. Využíváme pořád stejnou myšlenku. Jestliže 1/3 krát 3 je rovno 1, potom také 1 děleno 3 musí být rovno 1/3. Tímto způsobem jsme vůbec začali poprvé přemýšlet o zlomcích. První možností jak nahlížet na zlomky je začít nějakým celkem. A celek bude naše 1. Nyní ho rozdělíme na 3 stejné části, stejně jako 8 jsme rozdělili na 4 stejné části. Když rozdělíme celek na 3 stejné části, velikost každé části bude přesně 1/3. Toto vede k velice zajímavé otázce, o které budete dlouho přemýšlet... Všimněme si, že máme 1 v čitateli, 3 ve jmenovateli a právě jsme řekli, že toto se rovná čitateli vyděleného jmenovatelem. 1 lomeno 3 je stejné jako 1 děleno 3. Platí tato rovnost vždy u zlomku? Zkusme si nyní pokus, ale s jiným zlomkem. Vezmeme 3/4 a vynásobíme je 4. Vynásobíme 4. Nyní znovu, vidíme že mohu opět nakreslit 1/4. Vezměme tentokrát jinou barvu. Řekněme, že tento obdélník je celek. Rozdělíme ho na 4 stejné části. Nyní jsme ho rozdělili na čtvrtiny. Zkopírujeme a vložíme ho, abychom ho mohli používat vícekrát. Takže ho zkopíruju. Hotovo. Nyní 3/4 budou... Nenakreslil jsem to dobře. Měli bychom to nakreslit lépe, aby každá část byla stejně velká. Nyní už to vypadá lépe než předtím. Části vypadají stejně velké. Zkopírujeme pro pozdější použití. Nyní, 3/4. Tady máme 4 stejné části a 3/4 reprezentují 3 z nich. 1,2,3. Nyní je chceme vynásobit 4. To znamená mít 3/4 4 krát. Potřebuje tedy nakreslit více celků. Přidáme tedy další celek. Ta je jedna 3/4. Nyní zakreslíme druhé 3/4 jinou barvou. Takže to je 1/4, to je druhá 1/4 a to je třetí 1/4. To jsou další 3/4. A nyní máme 2 krát tři čtvrtiny. Ještě si to ujasněme. Toto jsou první 3/4 a tohle z prvního celku a tohle z druhého celku jsou druhé 3/4. A nyní uděláme třetí 3/4. Opět k tomu budeme potřebovat další celek. Zvolíme si jinou barvu. To jsou naše třetí 3/4 a tady je 1/4, tady je druhá 1/4 a tady třetí 1/4. V zelené barvě máme další 3/4. A nyní potřebujeme čtvrté 3/4. Použijme barvu, kterou tu ještě nemáme, třeba bílou. Takže to je 1/4, to je druhá 1/4 a to je třetí 1/4. Všimněme si, nyní máme 1 krát 3/4, 2 krát 3/4, 3 krát 3/4 a 4 krát 3/4. A co jsme vlastně udělali, když máme čtyři 3/4? Je to krásně vidět. Tyto čtvrtiny se změnily na 3 celky. Takže tento výraz se rovná 3. To znamená, že 3/4 krát 4 se rovná 3, také znamená, že 3 děleno 4 se rovná 3/4. Takže znovu stejná myšlenka. 3 lomeno 4 je stejné jako 3 děleno 4. Takže všeobecně toto tvrzení platí. Zlomková čára tedy znázorňuje dělení. Pokud se znovu podíváme na tento obrázek, dává to smysl. Pokud začneme se třemi celky a chceme je rozdělit na 4 stejně části, jedna část, druhá část třetí část a čtvrtá část, každá část bude obsahovat 3/4.
video