Dva způsoby jak pojmout součin zlomku a celého čísla Ukážeme si dva způsoby, jak můžeme chápat násobení celého čísla a zlomku.

video