Přihlásit se

Dva způsoby jak pojmout součin zlomku a celého čísla Ukážeme si dva způsoby, jak můžeme chápat násobení celého čísla a zlomku.

Pojďme se podívat na násobení 2/3 krát 6. Jednou z možností je doslova vzít šest 2/3 a sečíst je. Tady je šest 2/3. Pokud to chceme vypočítat, toto se rovná... No, napíšeme těchto 6 dvojek k sobě. Takže se na to můžeme dívat jako na 2 krát 6 lomeno 3, což je pochopitelně stejné, jako 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12/3. 12/3. A čemu se rovná 12/3? Takže, můžeme přepsat 12 jako... Tohle se rovná... Přepíšeme 12 jako 3 plus 3 plus 3 plus 3 lomeno žlutá 3. A to je stejné jako... Jen si to takhle předělám, ať pořád nemusím přepínat barvy. Tohle bude stejné jako 3/3 plus 3/3 plus 3/3 plus 3/3. A každé z nich je celé číslo, každá se rovná 1. Tohle je 1, toto je 1, toto je 1 a toto je 1. Takže se to bude rovnat 4. Tohle je jeden způsob jak pojmout 2/3 krát 6. Jiný způsob, jak o tom přemýšlet, je vzít to jako 2/3 z 6. Pojďme se nad tím zamyslet. Nakreslím si číselnou osu. A nakreslím si ji až k číslu 6. Zajímá mě ta část osy, která jde k 6. Vypadá to dobře. Takže toto je 1, 2, 3, 4, 5 a 6. Pokud chceme vzít 2/3 z 6, představíme si celou tuto část osy mezi 0 a 6 jako jeden celek. A z toho potom vezmeme 2/3. Jak to uděláme? Rozdělíme to na třetiny, 3 stejně velké části. Jedna část, druhá část a třetí část. A chceme 2 z těchto třetin. Takže chceme 1/3 a 2/3. Takže, kam se tím dostaneme? Dostáváme se ke 4. Takže, očividně, k té stejné odpovědi. Ocitli bychom se v těžké situaci, kdyby se nám nějak povedlo dostat dvě různé odpovědi. Každopádně, 2/3 krát 6 nebo 6 krát 2/3, oběma způsoby se to rovná 4. Ale tohle jsou dva různé pohledy. První je doslova 6krát 2/3. A nebo druhým způsobem bereme zlomek z čísla 6. Posuneme se 2/3 k 6, čímž se dostáváme na 4.
video