Příklad: Písemné dělení beze zbytku Vyřešíme příklad 280 děleno 5, pomocí delšího zápisu s odčítáním i pomocí kratšího zápisu, kde budeme odčítat z hlavy.

video