Přihlásit se

Příklad: Písemné dělení beze zbytku Vyřešíme příklad 280 děleno 5.

Pojď me se vypořádat s trochu težšími příklady. Takže, vezmeme si 280 a vydělíme ho číslem 5. Zkuste zastavit toto video a použít techniku z minulého videa k vyřešení tohoto příkladu 280 děleno 5. Předpokládám, že jste to zkusili. Tohle můžeme přepsat. To už jsme viděli, 280 děleno 5. První otázka, kterou si můžeme položit, je, kolikrát se číslo 5 vejde do čísla 2? 5 se do čísla 2 nevejde vůbec. Vejde se tam tedy 0krát. 0 krát 5 je 0. Teď budeme odčítat. 2 bez 0 je 2. Teď si ze shora opíšeme další číslici, kterou je v tomto případě 8. Položme si tedy otázku, kolikrát se číslo 5 beze zbytku vejde do 28? Můžeme si tedy říct, 5 krát 5 je 25. 5 krát 6 je 30. Takže, 5 krát 6 by bylo více než 28. Takže se musíme vrátit k 5 krát 5. 5 se vejde do 28 5krát. 5 krát 5 je 25. Teď odčítáme. 28 bez 25 jsou 3. Teď si zase opíšeme ze shora další číslici. V tomto případě je to 0. Takže, kolikrát se 5 vejde do 30? Přesně 6krát. O tom jsme se už bavili. 6 krát 5 je 30. Teď zase odčítáme. A nezbývá nám vůbec nic. Takže jsme právě zjistili, že 280 děleno 5 se rovná 56. Ale jak to, že tohle fungovalo? Můžeme o tom uvažovat tak, že tohle bylo číslo 200. A my jsme přemýšleli o tom, jestli napíšeme něco na místo stovek. Jeden způsob, jak o tom uvažovat, je, koliksetkrát se číslo 5 vejde do 200? A toto číslo tam nevejde 100krát. Jestli vás to mate, vůbec se toho nebojte. Ale musíme se hluboce zamyslet nad místem, kam to zapisuji. Poté jsme znovu schopni rozšířit toto číslo místo na 200 na 280. Tahle 28, když se nad tím zamyslíte, tahle 2 je v řádu stovek. Tahle 8 je v řádu desítek. Takže tohle opravdu reprezentuje číslo 280. A ptali jsme se, kolikrát se 5 vejde do 280? Je tam tedy 50krát. 50 krát 5 je 250. Když odečteme 250 od 280, dostaneme 30. A v místě jednotek žádné číslo není. Musíme jenom vyrešit, kolikrát se číslo 5 vejde do 30. Doufám tedy, že jste pochopili, co se tady děje za proces. Nejsou to kouzla. Pouze si držíme přehled o řádech. Další věcí, kterou vám ukážu, je, že není důležité zapisovat si tady 0. Jiný způsob, jak si to spočítat, je říct si, kolik je 280 děleno 5. A mohli jsme si říct, koliktát se 5 vejde do 2? Nevejde se tam vůbec. Pojďme se tedy rovnou na to, kolikrát se 5 vejde do 28. 5 se do 28 vejde 5krát. 5 krát 5 je 25. Teď zase odčítáme. 28 bez 25 jsou 3. Opíšeme tu 0. 5 se do 30 vejde 6krát. 6 krát 5 je 30. A nezbylo nám nic. Co jsme si doopravdy řekli, bylo, že 5 se do 200 nevejde ani 100krát. Kdyby to bylo 500, mohli bychom si říct, že se to tam 100krát vejde. Místo toho si ale řekneme, kolikrát se asi 5 vejde do 280? Přeci 50krát. 50 krát 5 je 250. 280 bez 250 je 30. 5 se do 30 vejde 6krát. Doufám, že vám to dává aspoň trochu smysl.
video