Přihlásit se

Příklad: Písemné dělení beze zbytku Vyřešíme příklad 280 děleno 5.

video