Při násobení nezáleží na pořádí Na obrázcích a příkladech si zdůvodníme, proč je násobení komutativní.

video