Přihlásit se

Při násobení nezáleží na pořádí Na obrázcích a příkladech si zdůvodníme, proč je násobení komutativní.

Je poměrně jasné, že ve všech těchto 4x6 mřížkách je 24 těchto zelených puntíků, ale chci vám ukázat, že můžete získat 24 nebo jako součin tří čísel různými způsoby, nezávisle na tom, se kterým násobkem se začne, nebo vůbec na jejich pořadí. Pojďme se nad tím nejdřív zamyslet. Vybarvil jsem si je tak, že mám 3 skupinky po 4, když se díváte na modré zvýraznění. Toto je 1 skupina po 4, 2 skupiny 4, 3 skupiny 4. Teď se pokusím to říct trochu jasněji. 1 skupina 4, 2 skupiny 4 a 3 skupiny 4. Tyto tři sloupce tedy můžeme brát jako 3 krát 4. Teď tu máme další násobky 3. To je taky 3 krát 4. Máme 1 skupinu 4, 2 skupiny 4 a 3 skupiny 4. Dohromady se to dá brát jako 2 krát 3 krát 4. Zde máme jednou 3 krát 4 a tady další 3 krát 4. Celé se to tedy dá brát jako 2 krát, teď to napíšu modře, 2 krát 3 krát 4. To je počet těch míčků, což je vidět na základě toho, jak to je vybarvené. A samozřejmě když se udělá nejdřív 3 krát 4, je to 12. Když se 12 vynásobí 2, je to 24, což je celkový počet těchto 3 puntíků. Chci, abyste se teď podívali na ty další dvě, pozastavili video a zamysleli se nad tím, čeho by toto mohl být násobek. Nejdřív se podívejte na modré seskupení, pak na fialové. Udělejte to stejně jako předtím a ověřte, že je výsledek stále 24. Předpokládám, že jste video pozastavili. Tady v tom prvním, asi bychom tomu měli říkat oblast, máme dvě skupiny po 4. To je 2 krát 4, tady máme jednu skupinu 4, další skupinu 4, to je 2 krát 4. Takže máme 1 skupinu 4, další skupinu 4, a to je taky 2 krát 4, když se podíváte na fialovou oblast. Jedna skupina 4, další skupina 4. Tohle je taky 2 krát 4. Takže máme tři skupiny 2 krát 4. Když se na to podíváme jednotlivě nebo jako celek, je to 3 krát 2 krát 4. Takže 3 krát 2 krát 4. Všimněte si, že to mám v jiném pořadí. Tady jsem začal s 3 krát, tady s 2 krát 4. Ale stejně jako předtím, 2 krát 4 je 8, 8 krát 3 je 24. Máme tedy pořád přesně 24 těchto zelených puntíků. Znovu video pozastavte. Udělejte to samé, podívejte se na seskupení v modré, potom fialové a zkuste vyjádřit 24 jako násobek čísel 2, 3 a 4. Nejdřív jsme měli seskupení po 3. Ve fialové oblasti máme 1 seskupení po 3. 2 seskupení po 3 ve fialové oblasti. Dá se to tedy brát jako 2 krát 3. Máme 3, další 3 ve fialové zóně, to je 2 krát 3. Znovu máme 2 krát 3. 2 krát 3. A konečně máme 4 krát 2 krát 3. Takže kolikrát tu máme 2 krát 3? 1, 2, 3, 4.... krát 2 krát 3. Toto by se tedy dalo zapsat jako 4 krát 2 krát 3. Čemu se to rovná? Musí se to rovnat 24. To se dá ověřit. 2 krát 3 je 6, krát 4 je opravdu 24. Co se tu snažím ukázat je, že na pořadí násobků tedy opravdu nezáleží. Jak to poskládáte dohromady... Teď vezmu úplně jiný příklad. Řekněme, že máme 4 krát 5 krát 6. Dá se to vynásobit několika způsoby. Můžete začít s 4 krát 5 anebo můžete nejdřív udělat 4 krát 5 krát 6. Pozastavte video a ujistěte se, že jsou tyto dvě věci opravdu stejné. Říká se tomu asociativita. Nezáleží na tom, jak věci poskládáte, co z toho uděláte jako první. Na pořadí nezáleží, to jsme viděli několikrát. Jestli uděláte tohle nebo 5 krát 4 krát 6. Všimněte si, že jsem prohodil 5 a 4. Nezáleží na tom, jestli to uděláte jako 6 krát 5 krát 4. Nesejde na tom. Tady jsem prohodil 6 a 5 krát 4. Vždy to bude stejně velké. Chci, abyste pozastavili video. Když řešíme, co uděláme jako první, jestli 4 krát 5 nebo 5 krát 6, je to asociativita. To je nóbl slovo pro něco, co je ale jednoduchá věc. A nezáleží na pořadí, na tom, jestli to uděláme jako 4 krát 5 nebo 5 krát 4, tomu se říká komutativita. Zase to je nóbl slovo pro jednoduchou věc, která říká, že nezáleží na pořadí.
video