Přihlásit se

Příklady: Věk a výška Ukážeme si, že někdy se s pomocí násobení věci porovnávají. Ukážeme si to na 2 příkladech. V jednom porovnáme věk a v druhém výšku.

Víme, že Imran je o 2 roky starší než Diya. Diye jsou 2 roky. Kolik je Imranovi? Pozastavte toto video a zkuste se nad tím zamyslet. Kolik je dle zadaných informací Imranovi? Zvolme si písmena, která budou představovat Imranův a Diyin věk. Řekněme, že I odpovídá věku Imrana. A D zastává Diyin věk. Když toto bereme v potaz, co říká první věta? ŘÍká, že Imranův věk je o 2 roky starší než Diyin. Takže Imranův věku bude Diyin věk plus 2. To nám říká první věta. Imranův věk je Diyin věk plus 2. Imran je o 2 roky starší než Diya. Můžete to brát i jinak. Představte si, že je jejich věk na číselné ose. Tohle je 0 a tohle je Diyin věk. Označím to stejnou barvou. To tady je Diyin věk. Kdybyste přičetli k Diyině věku 2, šli byste dále po ose, takže plus 2, dostali byste se k Imranově věku. To je to, co nám říká první věta. Pak nám říkají, že Diye jsou 2. Takže D, což je písmeno, které značí Diyin věk, je 2. Tato věc se rovná 2. Můžeme to přepsat jako Imranův věk se rovná Diyině věku, který je 2, plus 2. Kolik je 2 plus 2? To víte. To jsou 4. Takže Imranovi jsou 4. Když je tady 2 a k tomu přidáte ještě 2, jsou z toho 4. Imranovi jsou 4. Zkusme další takový příklad. Tady nám říkají, že žirafa v zoo je 3krát vyšší než chlapec Shantanu. Shantanu měří 6 stop. Jak vysoká je žirafa? Znovu pozastavte video a zkuste na to přijít. Udělejme to stejně. Vyberme si písmena, která budou představovat výšky. G bude žirafa a S bude Shantanu. Použiju G jako výšku žirafy. Výška žirafy je 3krát větší, ne o tři stopy větší, než Shantanuova výška. Můžeme tedy říct, že výška žirafy odpovídá 3 výškám Shantanuho. Ujasněme si to. G reprezentuje výšku žirafy, S reprezentuje výšku Shantanuho. Můžeme si to představit i jinak. Pokusím se nakreslit žirafu. Tohle je žirafa. Vlastně ten obrázek není až tak špatný. Tohle je tedy žirafa. Říkají, že když vezmete Shantanuho výšku 3krát, dostanete se k výšce žirafy. Žirafa má vlastně asi delší nohy. Tohle je G. G je výška žirafy. Řekněme, že toto je Shantanuho výška. Když ji vynásobím 3, dostanu výšku žirafy. Zkusme se na to podívat... 1, 2. Shantanu by tedy mohl vypadat nějak takhle. A když vezmu jeho výšku 3krát, toto je 1 jeho výška, 2 jeho výšky, 3 jeho výšky, a toto by byla výška žirafy. Toto nám tedy říká první věta. Shantanu měří 6 stop. Tady nám říkají, že jeho výška je 6 stop. S se rovná 6 stop. Jak vysoká je žirafa? Takže znovu, S odpovídá 6 stopám. Takže výška žirafy odpovídá trojnásobku výšky Shantanua, o které teď víme, že je 6 stop, takže 3 krát 6 stop. Takže ve stopách, žirafy výška je 3 krát 6. Víme, že 3 krát 6 je 18. A pracujeme se stopami. Žirafy výška je 18 stop. To vidíme tady. 6 stop plus dalších 6 stop a ještě dalších 6 stop, nebo 6 stop krát 3 nám dá výsledek 18 stop.
video