Přihlásit se

Calvin Carter 2 - Bottle Rocket Apps Žít v souladu s firemními hodnotami.

Jsem Calvin Carter. Název mé společnosti je Bottle Rocket Apps. Stejně jako mnoho společností, máme hodnoty, a když máme udělat těžké rozhodnutí, obracíme se k našim hodnotám. Před pár lety jsem chtěl tyto hodnoty vytisknout a pověsti je na zedˇ. Jsem rád, že náš ředitel strategie s letitými zkušenostmi Michael, řekl "Nedávej své hodnoty na zeď." Není to práce zdi, je to naše práce. Dokud nežijeme těmito hodnotami a nečiníme každý den rozhodnutí a nepoužíváme tyto hodnoty, když mluvíme, lidé nikdy neporozumí tomu, čeho chceme dosáhnout. Naše práce nikdy nekončí. Vždy se to zaměřuje na "to skvělé", ale co můžeme udělat abysme to učinili lepším?" Myslím, že nás to udržuje v pokoře, v neustálém spojení s naší vizí a naším záměrem a významem našeho řemesla a tím, že to bereme osobně. Chci být symbolem a "dělat to, co říkám". Když se zamyslíte nad tím, co znamená kvalita a co to znamená v naší práci na úrovni pixelů a myslím, že to je důležité, pokud budujete organizaci. Vždy jsem chtěl být farmářem se špínou za nehty. Vždy jsem chtěl mít spojení s naším řemeslem, protože to je to, jak to budujeme a to je pro mě skutečně důležité. Musel jsem být upřímný sám k sobě v tom "s čím mít strpení a v čem se držet zpátky. A na co se nezaměřovat." Jako podnikatel potřebujete vybídnout to poklepání na rameno. Musíte to vybídnout. Musíte říci "Lidi, když potřebuji postrčit, postrčte mě, když potřebuji být odstrčen, odstrčte mě." Je to vztah, o který se musíte starat spolu s lidmi, se kterými pracujete.
video