Odkup s pomocí vypůjčeného kapitálu (Leveraged Buyout) Mechanismy jednoduchého odkupu s pomocí vypůjčeného kapitálu.

video