Přihlásit se

Otevřené podílové fondy Základy podílového fondu

Řekněme, že tady Pete si myslí, že je docela dobrý investor. Má zhruba tuto myšlenku: "Podívejte. Vytvořím společnost a získám skupinu lidí, kteří budou investovat své peníze do společnosti. A potom tyto peníze budu obhospodařovat a možná si vezmu malý poplatek pro sebe, abych mohl najmout nějaké analytiky nebo pořídit počítače či kanceláře. Založí korporaci. Řekněme, že založí společnost tady. Způsob, jakým založí společnost, řekněme, že vydá 4 akcie (podíly) a číslo nastavuji jako opravdu malé, aby kreslení a počítání bylo snadnější. To by ale nebylo reálné. Obvykle by se jednalo o stovky nebo tisíce akcií (podílů) nebo možná i více než to. Řekněme, že má 4 akcie a řekněme, že všechny 4 akcie vlastní na začátku P pro zjednodušení vysvětlování. Vloží 400 dolarů do této společnosti. Nebo to lze pojmout tak, že za vložení svých 400 dolarů do této společnosti získá 4 akcie, každou v hodnotě 100 dolarů, každou z těchto akcií tady. Nyní společnost zaregistruje. Hovořím o specifickém příkladu v USA, ale existují podobné typy organizací v jiných zemích. Registruje tuto organizaci zde u amerického regulátora (SEC, Komise USA pro cenné papíry a burzu). Zaregistruje u regulátora (SEC) také sebe nebo lépe zaregistruje u regulátora manažerskou společnost, kterou řídí. Nazvěme ji Pete Inc.. Je to společnost, kterou založí a také zaregistruje u SEC. Když ji zaregistruje, řekne jim: "Podívejte. Tato firma, bude vydávat více akcií, aby více lidí vkládalo své peníze. Já tuto společnost budu řídit a budu si vyplácet procento z celkových aktiv, která budu obhospodařovat." Někdy uvidíte zkratku AUM, která znamená "aktiva pod správou". Toto bude příjem Pete Inc. každý rok za hledání nejlepších míst, kam investovat peníze. Obvykle se jedná o cca 1% z aktiv někdy méně, někdy trochu více. 1% za rok (p.a.). Nyní s pouze 400 dolary aktiv pod správou by to byly pouze 4 dolary za rok. Protože se zaregistroval u SEC, může se nazývat "podílový fond" a může získávat peníze od veřejnosti. Je to podílový fond. Překonal všechny překážky, které mu SEC nachystal a může se začít propagovat, že je skvělý manažer fondu. Nevíme, je-li to pravda a on může získávat vklady od veřejnosti. V budoucích videích uvidíme, že jsou i jiné typy fondů, hedge fondy, které se nemohou propagovat ani získávat peníze od veřejnosti. Tyto mohou vklady pouze získat od zkušených investorů. Co se stane ve fondu Peta a jde o otevřený podílový fond, který tady ukazujeme, což je většina podílových fondů. Řekněme, že přichází Sal, líbí se mu marketingové materiály Peta a říká, "Chci, aby Pete spravoval mé peníze." Tak Sal vloží 100 dolarů a říká, "Pete, dejte mi akcii." A Pete vytvoří další akcii tady a vytvoří další akcii a dá ji Salovi. On dostane 1 akcii. To jsem já. Dostanu 1 akcii a výměnou dám 100 dolarů do fondu. Nyní má fond 500 dolarů. Toto tady je 100 dolarů. Nyní roční poplatek Peta bude 1% z tohoto celku, nebo-li 5 dolarů ročně. Pokud to celé vzroste, řekněme na dvojnásobek, z 500 dolarů na řekněme 1000 dolarů, potom je 1000 dolarů v podstatě rozděleno mezi těchto 5 akcií (podílů). Peníze všech lidí v podstatě zdvojnásobily svou hodnotu mínus náklady, které má Pete. Řekněme, že uběhl rok a i po zaplacení 1% Petovi. Měli jsme 500 dolarů aktiv pod správou. Tato suma aktiv pod správou o rok později vzroste na 1000 dolarů. Pete je buď dobrý nebo má štěstí nebo trochu od obojího. Vzrostlo to na 1000 dolarů. Nakreslím to takto. Nyní je to 1000 dolarů a stále to má stejných 5 investorů a já jsem jeden ze šťastných. Tady je 5 investorů. Nakreslím akcie. Zde je 1,2,3,4,5 akcií. Nyní každá z nich těchto tisíc dolarů se nazývá ČOJ neb čisté obchodní jmění. Seznámím vás s trochou terminologie. ČOJ znamená čisté obchodní jmění. Je to ČOJ na akcii (podílový list). ČOJ na akcii (podílový list) je 200 dolarů. Jen jsem vzal celkové ČOJ a vydělil jej počtem akcií (podílů). Na otevřeném podílovém fondu je jedinečné, že na konci každého dne mohou být akcie z fondu odstraněny nebo mohou být vytvořeny nové. V prvním videu jsem ukázal, jak jsem chtěl investovat do fondu. Tak jsem koupil akcii a to zvýšilo ČOJ a také to zvedlo počet akcií. Pete pro mě musel vytvořit akcii. On mi neprodal existující akcii. Můžete si představit, že taková výkonnost přiláká více lidí ke koupi akcií. Nyní, aby to bylo férové, by museli kupovat akcii za 200 dolarů, protože to je aktuální hodnota ČOJ na akcii. Řekněme, že 5 nových lidí chce nakoupit akcii za 200 dolarů. Co Pete udělá nebo co udělá tento podílový fond, to opravdu není Pete, to je společnost, je, že vytvoří 5 nových akcií. 1,2,3,4,5. Pokud je ten den jen jedna osoba, vytvoří ten den 1 akcii. Pokud je ten den 10 osob, vytvoří ten den 10 akcií. A takto lze pokračovat. ČOJ každé nové akcie je 200 dolarů. Tyto akcie vydá těmto lidem a každý z nich musí vložit 200 dolarů. Takto vloží dalších 1000 dolarů do fondu, který Pete nyní může spravovat. Nyní je celkové ČOJ fondu 2000 dolarů. A Pete dostane manažerský poplatek 1% z celkových 2000 dolarů. Posuňme se trochu v čase vpřed a Pete nyní nemá úplně skvělý rok. Jsme ještě o rok dále a Pete zaznamená pokles 10% Pokud jste začali na 2000 dolarech a zahrnuli i jeho manažerský poplatek. Začali jste na 2000 dolarech a ztratili jste 10% za rok, takže to kleslo na 1800 dolarů. Udělám to v jiné barvě. Nyní je na 1800 dolarech. Není to nakresleno zcela v měřítku, ale snad vidíte tu myšlenku. Nyní je na 1800 dolarech, ale stále máte celkem 10 akcií. Pokusím se, co nejlépe nakreslit 10 akcií. Mám 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. Měly by být stejné velikosti a nyní ČOJ na akcií (podíl) bude 1800 děleno 10 je 180 dolarů. A já (podílník) se trochu naštvu za tuto nedávnou výkonnost a mám jiné závazky pro své peníze. Řeknu: "Pete, musíte si odkoupit ode mě akcii." Pete mi za ni dá 180 dolarů. ČOJ fondu klesne o 180 dolarů, jde dolů o 180 dolarů. Dáme ji pryč. 1800 -180 = 1620 Nyní je to 1620 a oni odkoupí ode mě akcii. A zruší jednu z těchto akcií. Všimněte si, že ČOJ na akcii se nezmění. Odkup mojí akcie (podílu), nemá vliv na to, co se stane s penězi ostatních podílníků. Máme 1620 děleno 9 akciemi, což je stále 180 dolarů na akcii, pokud dobře počítám. 1800 -180 = 1620. To by stále mělo být 180 dolarů za akcii. Toto je otevřený podílový fond, kde můžete vytvářet akcie a prodávat je veřejnosti a získávat peníze a když někdo chce své peníze zpět, tak od nich odkoupíte akcie a dáte jim při odkupu jejich peníze a tyto akcie odstraníte. Otevřený podílový fond na konci každého dne se může zvětšovat nebo zmenšovat. Může přidávat více a více investorů nebo investoři mohou vybírat své peníze. Co je na tom těžkého pro manažera fondu, on musí toto vše řídit. Musí řidit toto neustálé nakupování a prodávání veřejnosti. Musí dělat papírovou práci Pokud se zamyslíte, nemůže investovat všechny volné prostředky do relativně nelikvidních aktiv ani do běžných akcií. Musí část peněz držet v hotovosti, obvykle je to 3 - 5% aktiv. Musí část z 2000 dolarů držet v hotovosti, než si peníze vyberu. Musí část držet v hotovosti. Z pohledu investora by řekli, "Pokud jsem dobrý správce, měl bych držet v hotovosti co nejméně, protože hotovost nevydělává. Ale musím, protože je to otevřený fond. Protože investoři mohou přijít a říci, "Hele, já chci své peníze." Musíte mít trochu hotovosti jako součást celkových aktiv, abyste mohli odkoupit akcie lidí zpět.
video