Přihlásit se

Porovnávání přirozených čísel Rozhodněte, zda je 394 větší či menší než 397.

Rozhodněte, zda je 394 větší či menší než 397. Poté napište výraz, který to ukazuje, pomocí buď tohoto nebo tohoto symbolu a toto je vlastně symbol "menší než". Trochu víc se zamyslíme, jak si zapamatovat, že toto je symbol "menší než" a toto je symbol "větší než". Nejprve se podíváme na daná dvě čísla: 394 a 397. Teď je zapíšu. Tři sta devadesát čtyři. A druhé číslo je 397. Tři sta devadesát sedm. Obě mají 3 sta, takže na řádu stovek jsou si rovna. Obě mají 90, s tou 9 zde, ale toto je 300 plus 90 plus 4. Plus 4. A toto je 300 plus 90 plus 7. A my víme, že 4 je menší než 7. Když se podíváte na číselnou řadu, 4 předchází 7. Pokud počítáte do 7, počítáte přes 4, takže 394 je menší než 397. A způsob jakým to zapíšeme… Prostě napíšeme 394 je menší než 397. A způsob, jak si pamatuji, že toto znamená "menší než", je, že menší číslo je na té straně, kde je znaménko menší. Vidíte, že tato část je mnohem menší než tato část zde. Můžeme to také napsat obráceně. Můžeme napsat 397 je větší než 394. A znova… Větší číslo je na té straně, kam se otvírá znaménko nebo na straně, kde je větší část tohoto symbolu. Tento bod je menší strana. Toto otevření je větší. A zde napíšete větší číslo. Větší než, menší než.
video