Účtování úvěrů Účtování o krátkodobých a dlouhodobých úvěrech. Připsání úvěru, splátky úvěrů. Použití účtu 231 - Krátkodobé bankovní úvěry a účtu 461 - Dlouhodobé bankovní úvěry.

video