Evoluce a přirozený výběr
Evoluce a přirozený výběr (3/7) · 11:36

Inteligentní design a evoluce Toto video se snaží přinést fakta do hádky, která probíhá mezi zastánci evoluce a inteligentního designu.

Poslední dobou se hodně diskutuje o myšlence inteligentního designu (ID) a jeho srovnáním s teorií evoluce. Mým cílem není do této diskuse zasahovat i přesto, že se tato diskuse víceméně zvrhla v hádku, ale chtěl bych se pokusit oba dva pohledy na problematiku vývoje spojit. Hlavní myšlenkou, se kterou přicházejí zastánci inteligentního designu je názor, že některé věci, které vidíme kolem sebe, jsou tak ohromující, že je těžko uvěřit, že mohou být výsledkem náhodných procesů. Jedním z příkladů tohoto argumentu je lidské oko, které je velmi pozoruhodným zařízením. Ať již oko označujete za orgán nebo čidlo... Lidské oko má spoustu skvělých vlastností. Může ostřit na různé vzdálenosti. Zaostří přesně do správného místa a v oku máte optický nerv, máte dvě oči, takže vidíte prostorově. Vidíte barevně, pak se oko také umí přizpůsobit intenzitě světla nebo tmě, takže lidské oko je opravdu skvělým senzorem. Argument, který je často používán zní: "Jak toto mohlo být oko stvořeno náhodným procesem?" Naším cílem není vysvětlit evoluci oka, ale spíše přiblížit, co je evoluce a přirozený výběr. Mám výraz přirozený výběr raději, protože pak nemluvíme o aktivním procesu. Přirozený výběr je proces probíhající milióny a milióny let a my dnes vidíme důkazy o vývoji různých typů očí. Všechno také nasvědčuje tomu, že lidské oko není dokonalé, Existují různé odchylky. Mám na mysli to, že někteří z nás jsou krátkozrací, jiní dalekozrací. Také existuje astigmatismus, dále se zrak zhoršuje v čase. Lidé mají zákaly, takže existuje spousta věcí, které se mohou u lidského oka pokazit. Toto nejsou protiargumenty, pouze ukazuji, že je zde různorodost i v tom, o čem věřím, že je nádherný biologický konstrukt. Kromě lidského oka existuje obrovské spektrum jiných očí. Ryby na dně oceánu, které mají oči fungující jen jako senzory světla. Stěží možná dokážou rozlišit - některý hmyz to má podobně - zda je v okolí nějaké světlo nebo teplo, nic víc než toto. Na druhé straně spektra jsou ptáci a typy nočních zvířat vidících v tmě, jejichž zrak je mnohem lepší než u lidí. Například všechny kočky mají takový reflexní materiál v očích, který umožňuje mnohem lepší noční vidění, v tomto ohledu jsou lepší než lidé. Vidí stejně dobře jako lidé během dne. Někteří ptáci mohou vidět daleko ostřeji na větší vzdálenosti než lidé, takže neexistuje dokonalé oko. Pustím se do trochu teologické debaty a pro vás, kteří se na má videa díváte, víte, že se teologickým debatám vyhýbám, ale jednou vytvořím videa o filozofii. Ale rád bych byl velmi opatrný a nikoho se nechci dotknout, protože to opravdu není můj záměr. To, na co chci poukázat je, že pokud věříte v Boha - a já se nestavím na žádnou stranu této diskuze v této lekci - je to do určité míry, řekl bych, téměř pohrdající všemocnou bytostí, když řeknete, že lidské oko nás činí tak výjimečnými jedinci. Vždy si myslím, že náboženství - a vlastně i věda. Nebo ve skutečnosti cokoliv. Myslím tím, měli bychom být pokorní a měli bychom dojít k poznání, že my lidé opravdu nejsme dokonalý. Naznačovat, že tohle je to nejlepší, co dokonalá nebo všemocná bytost byla schopná vytvořit - myslím, že je to trochu pohrdání. Dám vám příklad. Dám vám příklad z pohledu technika. Chci, aby bylo jasno. Můj cíl v této lekci není říct, že evoluce, náhodné procesy apod., to vše popírá existenci Boha, tak se s tím smiřte. To nechci říct. Vlastně rozvíjím opačnou diskuzi. Víra v Boha by neukazovala Boha, který - tedy víra v jediného všemocného Boha - by neukazovala na Boha, který projektuje každý konkrétní detail. Navíc, nedokonalosti, které vidíme okolo, by - obzvláště proto, že vidíme různorodost, variace, které jsou selektovány. Myslím tím, že se nemůžeme soustředit pouze na oko. Museli bychom se zaměřit i na viry a rakovinu, to bychom pak museli mluvit o Bohu, který vytváří každou verzi všech sekvencí DNA, kterou vidíme, protože pokud někdo mluví o designu oka, víme, že oko je produktem DNA, a víme, že DNA je dlouhý řetězec nukleových bází ATGCA a další miliardy a miliardy těchto bází. Když tedy mluvíme o designu, mluvili bychom doslova o designu řetězce. Dokonce víme, že velká část řetězce je šum. Víme, že hodně z toho pochází z primitivních virů z dávné minulosti. Takže diskuze, kterou zde rozvíjím je, že aby bylo možné dostatečně docenit všemocnou entitu, alespoň v mém chápání, tak by to bylo díky systému, který vychází z jednoduchých, elegantních, základních idejí jako přirozený výběr a variace, které v naší DNA nazýváme mutace. Ale také v zákonech fyziky a chemie, z těch jednoduchých, elegantních a základních myšlenek se objevuje komplexnost. Tak tohle je ta myšlenka a to je, co skutečně evoluce říká. Podívejte, náš vesmír je tento hluboký svět, hluboké prostředí, kde z těchto velmi základních, jednoduchých a krásných idejí máme strukturní komplexitu, která oprávněně budí úžas. To je, co podle mého názoru, evoluce říká. V mé mysli inženýra, tak ukazuje na vyšší formu designu. Dokazuje mnohem hlubším design. Takže celé toto video, celá debata je o tom, že pokud člověk věří v Boha - nebudu se přiklánět v tomto videu k žádné straně sporu - Bůh, který dokazuje krásu a eleganci a je nekonečně mocný, pak tato myšlenka zákonů fyziky, chemie a přírodního výběru, což je - v předchozím videu jsem mluvil o přírodním výběru a myslím, že je v tom selský rozum. Tyto zákony jsou důkaz velmi hlubokého designu a dokazuje umění designéra v protikladu k designování jedné každé položky. Navíc je tento design o to hlubší, že je navíc i přizpůsobivý. Pokud je nějaký stres v prostředí, potom jiné variace přežívají častěji. Dokonalá povaha se nemění, na žádný příklad nelze ukázat a říct, že toto je vrchol, kterého je tento design schopný dosáhnout. Že je vždy - nechci říct zlepšuje se. Vždy se více přizpůsobí prostředí, podle toho, jak se ono mění. Podle mého je toto lepší design. Navážu na to a chci, aby to bylo jasné. Tato celá myšlenka vlastně pozvedá standard toho, co od designu očekáváme. Ukazuje na další body, místa ve vědě nebo světě matematiky, kde se vynořuje. Nejlepší příklad, který existuje, jsou fraktály. Mnoho z vás tohle určitě již vidělo - tohle je Mandelbrotova množina - jedna z nejznámějších množin fraktálů. Je nekonečně komplexní. Můžete v ní přibližovat v jakémkoliv bodě a když to uděláte, stane se nekonečně komplexní a vy ji můžete prozkoumávat do nekonečna. Krásné na tom je, opravdu krásné je, že to celé se dá popsat jedinou rovnicí a je téměř šokující, jak je jednoduchá. Následující "z" se rovná "z" předchozímu na druhou plus jedna. Říkáte si - Sale, začal jsi mluvit o inteligentním designu a evoluci a tak. Proč najednou rozebíráš fraktály? To, co se tím zkouším říct je, že pokud bych měl dva designéry a jeden se pustil do malování přesně tohoto fraktálu a řekl, tohle vybarvím hnědě a tohle modře a udělám tenhle kruh spolu s ostatními, mysleli byste si, že je úžasný umělec. Pokud byste se vrátili do minulosti před 300 lety a ukázali to tam, řekli by, že je to ten nejvybranější design, který kdy kdo dokázal navrhnout, protože je nekonečně spletitý. Ale teď víme, že může být zcela popsán touto jednoduchou rovnicí. Doslova úplně. Pro ty z vás, které to zajímá, vše co se zde děje, toto je komplexní rovina a počátek je v bodu nula - promiňte, ne plus 1, ale plus "c". Opravím to, aby to bylo jasné. Toto je ta rovnice, plus "c". Pro každý bod na této komplexní rovině, tento bod vložíte pro "c", potom začnete s nulou a takto to děláte dále. Nula na druhou plus číslo pod "c", toto komplexní číslo se rovná tomuto. Potom to dáte sem a pak znovu umocníte to číslo na druhou plus tamto komplexní číslo a celé to opakujete znovu. Takže z toho vyjde, že některá čísla nejdou do nekonečna a tato číslo jsou v černé. Jsou považována za část Mandelbrotovy množiny. Pak čísla, která jdou do nekonečna, tak, jak opakujete tento vzorec, barvíte je na základě toho, jak rychle přechází do nekonečna. Ten proces vytváří tento nekonečně krásný a spletitý vzor. Pokud byste měli říci, který design je promyšlenější, můžete se zeptat kteréhokoliv technika či vědce, v mé mysli je toto ten nejhlubší design. Protože je jednoduchý a elegantní, ale popisuje něco nekonečně komplexního. Nesoustředí se na detail, soustředí se na nějaký druh metaúrovně. Soustředí se na vytvoření právě jen idejí, toto je příklad takové ideje. Toto je pravděpodobně video, ve kterém jsem nejvíce odbočil od vědy, možná jsem se soustředil trochu více na metafyzické problémy nebo na to, co budí úžas. Ale to, co jsem chtěl vyjádřit, byla myšlenka, jak uvést v soulad evoluci a ID. Evoluce a její nahodilost nedokazuje vesmír bez Boha, ačkoliv já se nestavím na žádnou stranu. Ukazuje to na mnohem hlubšího Boha. Promiňte mi, že jsem využil volnosti a svobody a chci ještě zdůraznit, že se nechci nikoho dotknout, chtěl jsem jen poukázat na tuto myšlenku. Uvidíme se u další lekce.
video