Fylogenetický strom
Fylogenetický strom (5/8) · 5:35

Lidská prehistorie: Z (východní) Afriky První lidé pocházejí z Afriky, pozdější přesun na další kontinenty dokládají různé nálezy.

Navazuje na Dědičnost a genetika.
Po desítky tisíc let, Homo sapiens žili napříč Afrikou, ale pouze někteří z těchto lidí byli naši předci. Před 60 000 lety se naši předkové začali přesouvat, jejich šíření začalo být vytrvalé, nevíme jak rychle, nebo jak daleko cestovali. Dnes, se skupiny lovců - sběračů přesouvají, v průměru okolo 1km za rok, to je okolo půl míle. Ale to není stále stejné - co víme je následující, jak se jejich potomstvo přesouvalo do nového prostředí, stávali se více izolovaní jeden od druhého, Začínajíc tak fázi vyšší úrovně genetické rozmanitosti kterou vidíme dnes v Africe. Před 50 000 lety, začali lidé vytvářet dokonalejší nástroje, a produkovat více umění. Začali nové jazykové schopnosti tento rozvoj inovací? Možná genetická změna v populaci dovolila některým lidem vyjádřit se lépe pomocí řeči, a tak předehnat ty co mluvit nemohli, to nikdo neví. Před přibližně 50 000 lety, malé skupiny cestovatelů přešli do Asie, možná jen okolo stovky celkem. Každý, kdo má nějaké nějaké jiné než Africké předky, pravděpodobné pochází z těchto cestovatelů. Během několika tisíců let, byly klimatické podmínky sušší, a poušť Sahara svým zvětšením způsobila složitější návrat, neohrožení cestovatelé a jejich potomstvo putovali po pobřeží východně Asií, dosáhli dnešní Malajsii během několika milénií. potkali člověka vzpřímeného na jejich cestě? v době před 45 000 lety, lidé žili v částech Austrálie, kde zanechali jejich stopy za účelem dostat se tam, museli přeplout 90 km, což je něco okolo 50 mil otevřené vodní plochy. který rozděluje Austrálii od nejbližších ostrovů dneška - Indonésie. právě jak to bylo provedeno, nikdo neví. Je úžásné pomyslet, že lidi dosáhli Austrálie a Evropy V tu stejnou dobu. cestování na východ a na jih podél pobřeží Asie. lidé nepociťovali velké nebo těžké změny životního prostředí ale dosáhnutí severu v Evropě... tam čelili extrémnímu, studenému klima a tvrdému terénu jak se lidé stěhovali do Evropy, Také se rychle přesouvali k Neandrtálcům Kteří tam žili stovky nebo tisíce let. Neandrtálci byli robustnější a fyzicky zdatnější adaptovat se do studeného klima ale čerstvý přistěhovalci dokázali být velmi užiteční ve formování přírodních materiálů do použitelných a líbivých věcí. ačkoli neandrtálci mohli získat od sousedů nějaké moderní technologie, brzo zjistili, že je těžké držet s nimi krok. lidský úspěch mohl znamenat úpadek člověka neandrtálského. tyhle 2 populace žili vedle sebe a dokonce se křížili po pár tisíciletí, ale před 35 000 lety, byli neandrtálci omezeni pouze na jihozápad Evropy. a krátce potom zmizeli. další nevyřešená záhada, ano náš příběh je jich plný. Homo Sapiens přežili jejich bratrance a rozšířili svůj rozsah, přes Afriku, Euroasii, a Austrálii. ale brzy se doba zhoršila pro všechny. jak by se naši předci vypořádali s extrémními teplotami doby ledové.
video