Vyjádření projekce na přímku jako součin matice vektoru Vyjádření projekce na přímku jako součin matice a vektoru.

video