Přihlásit se

Úvod do daňových odpočtů Co je daňový odpočet a jak se liší od slev na dani?

V tomto videu bych chtěl objasnit některé nepochopené oblasti týkající se daní. Jedná se o odpočty. Jedny z nejčastějších daňových odpočtů jsou odpočty úroků z hypoték. Řekněme, že letos mám určité úroky z mé hypotéky. Řekněme, že úroky budou 10 000 dolarů. A vy už budete vědět, nebo vám někdo řekne, že jsou daňově uznatelné. A mylná představa, se kterou jsem se setkal již několikrát, je, že si lidé myslí, že pokud je to daňově uznatelné, mohou si odečíst 10 000 dolarů ze svých daní. V našem příkladu člověk, který vydělá 100 000 dolarů, by měl zaplatit daň 21 720 dolarů. Dle mylné představy by si řekl: "OK, můžu si tedy odečíst 10 000 dolarů. Zaplatím tedy jen 11 720 dolarů." A to je špatně! Odpočty se nedělají z daní, které platíte. Odpočty se aplikují na váš příjem. Pokud má uvedený člověk nárok na odpočet ve výši 10 000 dolarů, místo toho, aby řekl, že letos vydělal 100 000 dolarů, by řekl, že vydělal jen 90 000 dolarů. Ještě jednou opakuji, že odpočty nejdou přímo z daní. To by byla sleva na dani. Odpočet jde z ohlášeného příjmu. Jaký by tedy byl skutečný dopad na daně? Zkusíme se podívat na oněch 90 000 dolarů, které stále nejsou úplně jednoznačné. Skutečný rozdíl bude těchto 10 000 dolarů před tím, než zapaltil 28 % z těchto 10 000 dolarů. Nyní nebude muset platit 28 % z oněch 10 000 dolarů, z těchto dalších 10 000 dolarů. Jiný způsob pohledu je, že místo aby to bylo 17 750 dolarů krát 28 %, by to bylo 7 750 dolarů, protože ohlášený příjem je nyní pouze 90 000 dolarů. Skutečné číslo, které snadno spočítáme na kalkulačce... Jsou dva způsoby. Můžete prostě říct, že když je váš příjem nižší o 10 000 dolarů, můžete z těch 10 000 dolarů ještě ušetřit 28 %. Můžete z toho prostě odečíst 2 800 dolarů. Ukáži vám, že všechny způsoby fungují stejně. Pusťme se znovu do výpočtu. Máme 7 750 dolarů krát 0,28 plus 48 300 dolarů krát 0,25 plus 25 600 dolarů krát 0,15 plus 835 dolarů a to je 18 920 dolarů. Teď bude daň 18 920 dolarů. Jak můžete vidět, rozdíl mezi starou a novou daní je přesně 2 800 dolarů, protože to je právě ta částka, která by vyšla jako daň z 10 000 dolarů, pokud bychom tolik vydělali. Doufám, že vás to moc nezmátlo.
video