Krátkodobé ceny ropy Zamyšlení se nad tím, co způsobuje změny cen ropy.

video