Přihlásit se

Krátkodobé ceny ropy Zamyšlení se nad tím, co způsobuje změny cen ropy.

V předchozím videu jsme objevili, že když zaplatíte určité množství peněz za galon (asi 3,8 litru) u pumpy, jak to rozhodne, kdo dostane kolik? Kolik z toho dostane benzínová pumpa, kolik dopravní síť, rafinérie, skuteční producenti ropy? Chtěl bych zdůraznit, že to používám jako ukázková čísla. Mohou se velmi měnit, záleží na situaci na trhu a na tom, kde se ve světě nacházíme. Další věc, kterou chci, abyste si uvědomili, je, že to není vždy proporcionální. Není to tak, že když se cena ropy zdvojnásobí, že těchto 15 centů, které dostal maloobchodník, se zvýší na 30 centů. Obecně nezávisle na ceně ropy přinejmenším v USA, maloobchodník dostává mezi 5 centy za galon a 20 centy za galon. Je to normálně v rozsahu od 10 do 15 centů. Musí z toho být odečteno asi 5 centů, které jdou na zpracování kreditních karet. Daně mohou být relativně fixní. Je to zpravidla za galon. Rozsah, který dostanou rafinérie, není také nezbytně proporcionální k ceně ropy. Jsou doby, kdy jsou ceny ropy velmi vysoko, protože v rafinériích může být hodně nadměrných kapacit. Nejsou schopny účtovat vysokou cenu nebo možná nejsou schopny získat spoustu dalších věcí. Rafinérie nemusí být schopny moc vydělávat, pokud vůbec, na každém barelu ropy, který skutečně rafinují. Někdy je to naopak. Při nízké ceně ropy, pokud rafinační kapacita je opravdu těsná, rafinérie mohou zvýšit cenu skutečně rafinovaných ropných produktů. Mohou vydělat více a více peněz. Hráči v tomto celém dodavatelském řetězci, jejichž zisky jsou funkcí ceny ropy, jsou producenti ropy. Pro ujasnění někdy jsou někteří z nich vlastněni tou samou společností. Takhle nazývají tyto vertikálně integrované producenty ropy. Občas to jsou různí hráči a pokud jsou to různí hráči, potom ti, kteří vydělávají nejvíc, pokud jsou ceny ropy vysoké, jsou producenti. Tito producenti investují velké částky peněz do hledání a potom do vrtání. Dělají nějaké předpoklady. Říkají: ,,Hele tahle ropná plošina, za kterou utratím 100 nebo 200 milionů dolarů, bude stát, i když ceny ropy budou, řekněme, 30 dolarů za barel." Očividně, pokud ceny ropy budou nakonec 100 dolarů za barel, vydělají jednoduše hodně peněz. Budou mít zisk 70 dolarů za barel. Tato věc bude produkovat miliony a miliony barelů. Na druhou stranu, pokud ceny ropy klesnou na 15 dolarů za barel, nevydělají nic. Utrpí velkou ztrátu při této obrovské investici. Mám jednu otázku, kterou se chci alespoň pokusit položit, a není to jednoduchá otázka. Mnoho lidí tomuto věnuje svou kariéru. Co vlastně diktuje cenu ropy? Vidíme, že to nemůže být jen tradiční nabídka a poptávka, nebo alespoň krátkodobě ne. Pokud se podíváme zde na rok 2008. V polovině roku 2008 ceny ropy byly 150 dolarů a potom o pár měsíců později se zhroutily na 32 dolarů za barel. Klesly 5krát. Něco se tu stalo. Udeřila finanční krize, samozřejmě, že očekávání lidí ohledně globálního růstu poklesla. Ekonomika nerostla. Lidé mohli používat trochu méně energie, trochu méně fosilních paliv, apod. Nebylo by to dost na vyrovnání 5násobného poklesu ceny ropy. Ve hře je něco jiného. Dokážete si představit, že mnoho z toho bude psychologie davu právě tady nebo psychologie trhu. Lidé stupňovali cenu ropy, a zde se lidé vyděsili a začali cenu ropy tlačit dolů. Abychom se nad tím zamysleli trochu v konkrétnější podobě. Myslím tím, zamyslet se nad cenou nebo se zamyslím nad trhy s ropou zejména v dlouhodobém a krátkodobém horizontu. Dlouhodobě, nakreslím dlouhodobě zde. V dlouhodobém horizontu můžeme o trzích s ropou přemýšlet, jako bychom přemýšleli o jakémkoli tradičním mikroekonomickém trhu. Ropa je zajímavá, protože je to mikroekonomické. Je to jedno zboží nebo služba, které má obrovské implementace v makroekonomii v růstu národů, jak se chovají atd. Můžeme o tom přemýšlet v termínech klasické mikroekonomie. To je cena ropy. To je množství ropy. Umíte si představit, že těchto prvních pár milionů barelů je docela levné vyprodukovat a potom každý další milion barelů. Pokud o tom přemýšlíte, tohle je množství milion barelů denně. Musí zkoumat, nacházet složitěji místa, používají více technologie, aby je našli. Mezní náklady na vyprodukování dalších barelů rostou. Jiný způsob, jak o tom přemýšlet, je, že při nízké ceně ropy producenti řeknou: Nechám tu ropu v zemi. Proč bych ji měl pumpovat a produkovat nyní? Nebude vyprodukováno velké množství. Při vyšší ceně říkají: Vypumpujeme, kolik můžeme. Najdeme ropu, kdekoli může být. Vypumpujeme ji a dostaneme ji na trh. Dva způsoby, jak interpretovat dlouhodobou křivku nabídky. Dlouhodobá křivka nabídky. Poptávka, také na ni můžeme pohlížet klasickým způsobem. Těchto prvních pár milionů galonů, obrovská výhoda pro zákazníky. Existují lidé, pro které je ropa jediná věc, kterou mohou používat. Nemohou používat jiný zdroj energie. Získají obrovskou výhodu, ale potom mezní výhoda klesá s každým dalším barelem ropy. Jiný způsob, jak o tom přemýšlet je, že při vysokých cenách není mnoho lidí, kteří mají zájem to dělat. Říkají: Děkuji. Použiji něco jiného. Použiji solární energii, do práce budu chodit pěšky nebo cokoli jiného. Potom při nízké ceně řeknou: Použiji vešekerou ropu, kterou mohu. Budu jezdit svým žroutem benzínu 100 mil do práce. Budu v něm jen pro zábavu jezdit kolem bloku. Nechám motor běžet, protože nerad startuji motor atd. Tohle vám dává klasický model dolů klesající křivky poptávky a nahoru rostoucí křivky nabídky. Potom byste skončili s nějakou rovnovážnou cenou v dlouhodobém horizontu a nějakým rovnovážným množstvím. Tohle zde to nepopisuje příliš dobře. Mezi tímto bodem a tímto jste neměli žádné dramatické změny v tom, jak lidé.... množství ropy dodávané na trh. Neměli jste dramatické změny v chování lidí v tom, jak spotřebovávali nebo kde spotřebovávali hodně nebo trochu. Jeden způsob, jak o tom přemýšlet je, že tohle je dlouhodobý horizont. Přemýšlejte o dynamice v dlouhodobém horizontu, pokud existuje nová technologie pro nalezení nové ropy, aby se křivka nabídky mohla posunout doprava jako tady. Pokud z nějakého důvodu začnou lidé jezdit v elektrických autech, potom se křivka poptávky může takhle posunout doleva. Pokud z nějakého důvodu bude znovu v módě jezdit v SUV, křivka poptávky se posune doprava. Pokud se ekonomický růst zemí zrychlí, pokud lidé v Indii a Číně začnou bohatnout a budou si chtít koupit více automobilů se spalovacím motorem, mohla by se posunout doprava. V dlouhodobém horizontu o tom můžete přemýšlet tímto způsobem. Pokud je zde více vrtání, pokud se usnadní regulace ohledně vrtání, můžete posunout křivku nabídky doprava. Pokud zvýšíte regulace ohledně životního prostředí, křivka nabídky se může posunout doleva. Můžete zjistit implikace. Není to, co je opravdu ve hře v krátkodobém horizontu. Pokud se zamyslím nad krátkodobým horizontem, nepřemýšlím o tom sekundu po sekundě. O krátkodobém horizontu přemýšlíme jako o období měsíců nebo i nižšího počtu let. To je proto, že lidé dramaticky nemění své chování každý měsíc. Již si tato auta koupili. Již si koupili žrouty benzínu SUV. Také není pro dodavatele jednoduché spustit nebo ukončit kapacitu v krátkodobém horizontu. V krátkodobém horizontu může náš model vypadat nějak takhle. Samozřejmě tohle jsou hrubá zjednodušení, ale pomáhají nám o tom trochu přemýšlet. Tohle je množství. Tohle je cena. V krátkodobém horizontu nebude dodávané množství tolik citlivé na cenu. Může to vypadat nějak takhle. Udělám to jako svislou přímku, abych opravdu uvedl, jak při krátké nabídce během měsíců, budou lidé čerpat ropu, kterou plánovali čerpat. Neuzavřou vrty. Nepřestanou používat tankery nebo cokoli jiného pro transport ropy. Budou vyrábět a bude se to dopravovat na trh. Tohle je krátkodobá křivka nabídky bez ohledu na cenu. V dlouhodobém horizontu pokud ceny klesnou, mohou se rozhodnout kapacitu ukončit. Pokud ceny vzrostou, mohou dělat více expirací, otevírat více vrtů, ale to zabere nějaký čas. Často to trvá roky, zejména pokud začnete od fáze expirace. Tohle je nabídka nepříliš citlivá na cenu. Poptávka může vypadat nějak takto. Ještě jednou tohle je jeden způsob, jak o tom přemýšlet. Velmi jednoduchý model. Poptávka může vypadat nějak... Udělám to oranžovou Může vypadat nějak takhle. Jde... vypadá nějak takhle. Důvod, proč jsem nakreslil potpávku takhle, je, že alespoň odpovídá chování lidí v krátkém horizontu. Pokud je naše cena právě teď zde, kdyby se objevila právě tady, krátkodobě lidé nemění své chování tak dramaticky. Jejich dům a zaměstnání je stejně daleko. Trvá jim chvíli, než začnou přemýšlet o tom, že by se přestěhovali trochu blíže, změnili práci, třeba si pořídili tramvajenku nebo vyměnili své auto žrouta benzínu za jiné auto nebo auta sdíleli nebo cokoli jiného. Pokud ceny klesají, je to naopak. Stále mohou mít svůj Prius. Nevymění ho za auto, které žere víc benzínu, atd. Co tohle popisuje, je, že v krátkodobém horizontu nejsou ceny diktovány vstupy klasické mikroekonomie nebo faktory z hlediska nabídky a poptávky. Co je opravdu ovlivňuje v krátkodobém horizontu, je tržní psychologie a to je proč jsem se dal malý obrázek Chicagské burzy (CBOT). Tam obchodují s budoucími smlouvami. S budoucími smlouvami a udělal jsem video, kde jsem se do detailu věnoval tomu, co jsou budoucí smlouvy. Je to způsob obchodování komodit. Místo, aby lidí chodili kolem s nádobami nebo barely ropy a vyměňovali si je, říkají: Zde je smlouva k nákupu ropy ode mne za měsíc nebo k určitému datu nebo za dva měsíce k určitému datu. Lidé s nimi obchodují. Co v blízké budoucnosti opravdu bude ovlivňovat cenu ropy? Co skutečně způsobuje tyto fluktuace zde? To skutečně nelze popsat všemi těmito věcmi jako lidská psychologie a lidské informace. Dívají se na věci jako Střední východ. Říkají: Rozhodne se Izrael, Benjamin Netanjahu, izraelský premiér, preventivně bombardovat Irán ve snaze zbavit se jejich nukleárního programu. Udělá Irán něco šíleného? Jak by se pomstili? Budou se snažit zablokovat přímo naše tahy? I když nikdo opravdu nevěří, že se to děje, někteří z nich mohou říct... někdo jiný tomu může věřit. Mohou nakoupit budoucí smlouvy a potom se je snažit obchodovat a ostatní lidé... nakonec ropa musí být dodána. Mohou si vzít dodávku ropy, ale nedají ji na trh. Mohou ji nějakým způsobem hromadit, protože věří, že se něco stane a ropa bude vzácná v určitém okamžiku v budoucnosti. Velké odebrání??? jsou všechny tyhle věci, výroba ropy, jiné zdroje energie, lidské chování, v dlouhodobém horizontu jim záleží na ceně ropy. V krátkodobém horizontu mluvíme o 6 měsících až roce. Je to skutečně tržní psychologie. Některé z těchto geopolitických událostí, které mohou ovlivnit tržní psychologii, která způsobí tyhle divoké změny v cenách ropy.
video