Grafické znázornění lineárních rovnic Kreslení grafů lineárních funkcí pomocí vynesení hodnot a spojení bodů.

video