Přihlásit se

Určení limity pomocí dělení mnohočlenu mnohočlenem Ukážeme si, jak vyřešit limitu podílu dvou polynomů.

Zkusme najít limitu pro ‚x‘ jdoucí k 1 výrazu (x na třetí minus 1) děleno (x na druhou minus 1). Když zkusíme za ‚x‘ dosadit 1, dostaneme 0 děleno 0 a to nám nepomůže. Zkusme tedy ten výraz nějak zjednodušit. Přepíšu si ten výraz jinam. (x na třetí minus 1) děleno (x na druhou minus 1) Vidíme, že ve jmenovateli máme rozdíl čtverců. Takže spodek můžeme rozepsat jako (x minus 1) krát (x plus 1). Takže kdyby se nám čitatel taky podařilo rozepsat jako ‚něco‘ krát (x minus 1) , zkrátilo by se to s tím jmenovatelem, a zbavili bychom se problému dělení nulou po dosazení jedničky. Právě proto se snažíme (x minus 1) vytknout a zbavit se ho, protože právě to nám způsobuje problémy po dosazení jedničky. Ve jmenovateli dostáváme po dosazení nulu. Takže pokud dostaneme výraz (x minus 1) i tady nahoře, navzájem se vyruší pro ‚x‘ nerovnající se jedničce, a získáme výraz, jehož limitu umíme určit. Zjistěme, jestli se dá (x^3 minus 1) zapsat jako součin (x minus 1) a něčeho dalšího. K tomu potřebujeme dělit mnohočlen mnohočlenem. Někdo z vás už možná vidí, co vyjde. Zkusíme to vydělit (x minus 1) a zjistit, jestli to jde beze zbytku. Takže ‚x‘ se do ‚x^3‘ vleze x na druhou-krát… Vlastně to udělám jinak, abychom se lépe orientovali. Tady bude druhá mocnina, tady první, a tohle je místo pro konstantu. Takže minus jednička bude úplně na konci. ‚x‘ se do ‚x^3‘ vleze (x na druhou)-krát, x^2 krát x je x^3, x^2 krát -1 je minus x^2. Odečteme to od původního polynomu a zůstane nám x^2. ‚x‘ se do x^2 vleze ‚x‘ krát, x krát x je x^2, x krát -1 je -x, a znova to odečteme, tedy převrátíme znaménka. x^2 se vyruší a zbyde nám x a odsuď nám zůstane -1. (x minus 1) se do (x minus 1) vleze přesně jednou. 1 krát (x minus 1) je (x minus 1), a když to odečteme, vidíme, že nám nezůstal žádný zbytek. To znamená, že ten čitatel můžeme rozepsat jako (x minus 1) krát (x^2 plus x plus 1). Takže za předpokladu, že se ‚x‘ nerovná 1, můžeme tyto členy zkrátit a zůstane nám (x^2 plus x plus 1) děleno (x plus 1) pro x různé od 1. Ale to nám vůbec nevadí, protože my to nevyčíslujeme v bodě x rovná se 1, vyčíslujeme to pouze pro hodnotu x blížící se limitně k 1. Takže se to bude rovnat limitě pro x jdoucí do jedné výrazu (x^2 plus x plus 1) děleno (x plus 1). Tato limita se určuje mnohem jednodušeji. Můžeme prostě dosadit za x jedničku a dostaneme (1 na druhou), což je 1, plus 1, plus 1, to se rovná 3, děleno 1 plus jedna, což je 2. Takže limita se rovná třem polovinám.
video