Určení limity pomocí dělení mnohočlenu mnohočlenem Ukážeme si, jak vyřešit limitu podílu dvou polynomů.

video