Přihlásit se

Typy neurotransmiterů O tom, jak dělíme neurotransmitery (chemické látky, které pomáhají k přenosu vzruchu), budete informováni zde.

V tomto videu bych chtěl mluvit o různých typech neurotransmiterů. Neurotransmitery jsou molekuly, které přenáší informace mezi neurony a cílovými buňkami chemickými synapsemi. Existují možná stovky typů neurotransmiterů. A ty mohou být rozděleny několika způsoby. Ale asi tím nejběžnějším je podle jejich chemické struktury na aminokyseliny, peptidy, monoaminy a další. Zmíním tady za chvíli pár chemických termínů. Nedělejte si starosti, jestli je neznáte, ale pokud o ně budete mít zájem, najdete na Khanově škole na tato témata mnoho skvělých videí. První kategorie neurotransmiterů je reprezentována těmito třemi neurotransmitery právě tady. A tato kategorie jsou aminokyseliny. Aminokyselinové neurotransmitery. Aminokyseliny, to jsou tyhle tři. Aminokyseliny mají aminovou skupinu, což je tato část, a mají karboxylovou skupinu, což je tahle část. Existuje mnoho různých typů aminokyselin, ale jen některé z nich fungují jako neurotransmitery v nervovém systému. Další kategorie neurotransmiterů je zastoupena touto jednou molekulou a nazývá se peptidy. Peptidové neurotransmitery. Jsou zastoupeny touto jednou molekulou. Peptidy jsou vlastně polymery nebo řetězce aminokyselin. Takže když se skupina aminokyselin spojí do řetězce, polymeru, nazýváme ji peptidem. Peptidy jsou mnohem větší molekuly než všechny ostatní typy neurotransmiterů. Takže někdy lidé rozdělují neurotransmitery jen na peptidy a všechny ostatní neurotransmitery nazývají malomolekulární neurotransmitery. Neurotransmitery v tomto řádku reprezentují další velkou kategorii, kterou jsou monoaminy. Monoaminové neurotransmitery. Monoaminy, to je tahle celá řada reprezentovaná pěti neurotransmitery. A tyhle jsou také někdy nazývány biogenní aminy. Takže máme monoaminy či biogenní aminy. Monoaminy jsou organické molekuly s aminovou skupinou tady, tady, tady, tady a tady, spojenou s aromatickou skupinou tady, tady, tady, tady a tady. Aminová a aromatická skupina jsou spojeny dvěma uhlíkovými řetězci, což je ta část tady, tady, tady, tady a tady. Některé monoaminy, myslím tyto tři s hvězdičkou, jsou nazývány trochu jinak. A ten název je, nakreslím tady hvězdičku, a ten název je katecholaminy. Katecholaminy. Takže katecholaminy jsou podskupinou monoaminů a katecholaminy mají katecholovou skupinu. To je tato část tady, což je benzen, tento kruh, a dvě hydroxylové skupiny, tady je jedna hydroxylová skupina a tady je druhá. Takže toto je katocholová skupina, kterou mají všechny katecholaminy. Tyto tři tady. Mnoho dalších typů neurotransmiterů, které nejsou aminokyseliny ani monoaminy ani peptidy, je reprezentováno právě tímto neurotransmiterem tady. A tuto kategorii pojmenujeme jako ostatní typy molekul neurotransmiterů. Teď vám představím některé důležité neurotransmitery z těchto různých skupin a zmíním některé jejich funkce. Teď se moc jejich funkcemi nezabývejte, protože dělají tolik různých věcí v různých částech nervové soustavy, že se k tomu vrátíme až v dalších videích. Takže tohle bude jen stručný úvod k různým důležitým neurotransmiterům a každé z těchto skupin. Začneme s aminokyselinami. Důležité aminokyselinové neurotransmitery jsou tyto: glutamát, což je tato gama-aminomáselná kyselina, která se zkracuje na GABA. GABA – gama-aminomáselná kyselina. A tohle je glycin. Glycin. Glutamát je nerozšířenější excitační neurotransmiter nervového systému. Takže sem nad glutamát dám velké plus, protože většinou, když neurony uvolňují neurotransmitery k excitaci cílových buněk, zprostředkovává to právě glutamát, poněvadž ten obvykle vyvolává u cílových buněk depolarizaci. Takže je excituje. GABA a glycin jsou zase nejrozšířenější inhibiční neurotransmitery nervového systému. Proto sem nad GABA a glycin nakreslím velké mínus, protože obvykle způsobují hyperpolarizaci cílových buněk a inhibují je. GABA je nejrozšířenější inhibiční neurotransmiter v mozku, glycin je nejběžnější inhibiční neurotransmiter v míše. Takže aminokyselinové neurotransmitery jsou zapojeny do většiny funkcí nervového systému. Téměř vše, co nervový systém dělá, má podstatu v neuronálních sítích. Glutamát, GABA a glycin jsou pravděpodobně vždy zapojeny do pohybu informací v těchto sítích. Existuje mnoho důležitých monoaminových neurotransmiterů, ale tady jich zmíním jen pět, těch nejdůležitějších. První je serotonin, serotonin. Další vedle je histamin, histamin. Další je dopamin, dopamin. Tenhle je adrenalin (epinefrin) a hned vedle adrenalinu je jeho "bratříček" noradrenalin (norepinefrin). Takže celá tato pětice jsou monoaminové neurotransmitery. Ale tyto tři: dopamin, adrenalin a noradrenalin se také nazývají katecholaminy. Monoaminy hrají důležitou roli ve specifických funkcích nervové soustavy, včetně velkých věcí jako vědomí, pozornost a kognici, myšlení, emocí a pocitů. Noradrenalin je také uvolňován některými neurony automatického nervového systému v periferním nervovém systému. Mnoho poruch nervového systému má spojitost s abnormalitami systémů těchto monoaminových neurotransmiterů a mnoho léků, které lidé užívají, působí právě na monoaminové neurotransmitery. Existuje mnoho důležitých peptidových neurotransmiterů, včetně skupiny neurotransmiterů nazývané opioidy. Opioidy jsou skupinkou ve skupině peptidových neurotransmiterů. A toto je jeden příklad opioidů. Toto je endorfin, endorfin. Peptidové neurony hrají roli v mnoha funkcích nervového systému, ale opiody hrají zvláště velkou roli ve vnímání bolesti. Množství léků na bolest ovlivňuje opioidové neurotransmitery. A poslední, ale určitě neméně důležité, jsou ostatní neurotransmitery. Obvykle jsou v kategorii "ostatní" věci , které nejsou moc důležité, ale v případě neurotransmiterů tam je několik opravdu důležitých neurotransmiterů, které nejsou aminokyseliny, monoaminy nebo peptidy. Například tento neurotransmiter, který se jmenuje acetylcholin, acetylcholin. Acetylcholin je určitě jeden z nejdůležitějších neurotransmiterů. Má mnoho funkcí v centrální nervové soustavě i periferní, kde je uvolňován většinou neuronů autonomního nervového systému. Místo autonomní nervového systému píšu ANS. Je také uvolňován neurony, které se nazývají motorické, které vytváří synapse s kosterními svaly a způsobují jejich kontrakci, což nám umožňuje se hýbat. Moc si s těmito funkcemi nedělejte hlavu, protože další videa vám řeknou více o struktuře a funkcích nervového systému a budeme mluvit o některých specifických drahách neurotransmiterů. Ale teď jsem vás chtěl jen uvést do problematiky neurotransmiterů abyste získali představu o všech různých funkcích, které tyto neurotransmitery mají v nervovém systému.
video