Přihlásit se

Přehled struktury neuronu Druhé video o základní nervové buňce - neuronu - udává přehled o jeho struktuře.

V tomto videu bych vám rád podal přehled o struktuře neuronu. Neurony dospělých mají soma, které se také nazývá tělo buňky, a také mají výběžky, které se nazývají neurity. Dělíme je na dendrity a axony. Dendrity jsou obvykle krátké a větvené výběžky a často jdou pokryty trny, které slouží ke zvětšení povrchu a mají i jiné funkce. To jsou tedy dendrity. Další druh neuritu je axon, což je obvykle dlouhý a, až na konec, nevětvený výběžek. Tohle je axon. Oblast, kde z těla neuronu vystupuje axon, se nazývá axonový hrbolek. Axon může být krátký i dlouhý a to až metr či více. Obvykle se po celé své délce nevětví, až na úplný konec, kde vytváří strukturu, kterou nazýváme axonální zakončení. U konce se obvykle rozvětví a vytvoří více těchto zakončení. První část axonu se nazývá iniciální segment. Z funkčního hlediska se též nazývá spouštěcí zóna, vysvětlíme si to podrobněji v dalším videu. Axony mohou být tak dlouhé, že transport látek uvnitř axonu z těla, které obsahuje většinu organel, do zakončení a zpět, je závislý na speciálním transportním systému. Transport probíhá obousměrně. Axon je na těchto systémech závislý. Dlouhé axony jsou obvykle obaleny pouzdrem z látky, která se nazývá myelin. Celé se to nazývá myelinová pochva. Axony, které jsou obalené myelinem, mají po celé délce tyto malé mezery mezi jednotlivými segmenty myelinu, které se nazývají Ranvierovy zářezy. Pochva namalovaná žlutou je z myelinu. Všechny tyto segmenty. Tyto mezery, které pravidelně přerušují myelinovou pochvu, se nazývají Ranvierovy zářezy. Jsou to tyto malé mezery v myelinové pochvě. Axonální zakončení se nachází velmi blízko cílovým buňkám daného neuronu. Jen je nakreslím – to jsou cílové buňky. Tyto cílové buňky mohou být neurony, svalové buňky nebo buňky žláz. Některé neurony mají také axony, které končí na kapilárách, které jim umožní sekretovat látky, které nazýváme hormony, přímo do krve. Místo, kde se téměř dotýká cílové buňky, se nazývá synapse. Tohle je tedy typická struktura neuronu. Nicméně existuje mnoho různých strukturních typů neuronů, které můžeme dále dělit do podkategorií. Řekněme si tedy něco o několika těchto kategoriích dle struktury neuronu. V centrálním nervovém systému pochází neurony z nervových kmenových buněk, které se vyvinou ve většinu typů nervových buněk, které tam lze nalézt. Nervové kmenové buňky se diferencují v buňky nazývané neuroblasty. Nemusíte teď znát podrobnosti tohoto děje, řekneme si o tom více v dalších videích. Neurální kmenové buňky a neuroblasty vypadají dost podobně – jsou to v podstatě beztvaré buňky bez výběžků. Neurální kmenové buňky se mohou stát téměř jakoukoliv buňkou centrálního nervového systému, zatímco neuroblasty se mohou diferencovat pouze v neurony. Neuroblasty následně migrují od neurálních kmenových buněk do oblasti, kde bude po jejich vývoji lokalizováno tělo neuronu. Následně neuroblasty vyšlou výběžek, což je axon, směrem k cílové buňce. Tento rostoucí axon má na konci strukturu, která se nazývá růstový konus. Růstový konus. Růstový konus je veden signály z okolí, až do doby, dokud nedorazí k cílové buňce. Pro neurony v periferním nervovém systému platí velmi podobný model vývoje. Jen ty původní buňky a ty migrující jsou buňky neurální lišty místo neurálních kmenových buněk a neuroblastů. V tomto stádiu mají neurony pouze jeden výběžek – axon. Nazýváme je proto unipolární neurony. To je jeden ze strukturních typů neuronů, protože buňka má jen jeden pól, jeden výběžek podávající informaci o směru na této jinak zcela beztvaré buňce. Unipolární neurony jsou přítomny u lidí hlavně během vývoje. Další strukturní typ neuronu má tělo a má jeden axon, ale také jeden dendrit. Jelikož má tento neuron dva póly, dva výběžky, nazýváme ho bipolární neuron. Jiný strukturní typ neuronu má opět tělo, jeden axon, ale má množství dendritů. Tento neuron má mnoho pólů, proto ho nazýváme multipolární. To je nejčastější typ neuronu u dospělých. Poslední strukturní kategorie je trochu odlišná – neurony mají opět tělo, ale mají pouze jeden krátký výběžek, který se následně dělí do dvou dlouhých, ty poté míří v opačných směrech. Oba dlouhé výběžky vzniklé rozdělením jsou axony. Axon, který přináší informace z periferie, se nazývá periferní axon. Axon, který přináší informace do centrálního nervového systému, se nazývá centrální axon. Úplný konec periferního axonu vysílá výběžky podobné dendritům na jiných strukturních typech neuronů. V dalším videu si povíme o funkci dendritů a axonů. V blízkosti větvení periferního axonu se nachází iniciální segment, spouštěcí zóna, stejně jako u multipolárního neuronu v blízkosti těla tohoto neuronu. Stejně tak u těchto neuronů, kde tohle je spouštěcí zóna a konec je tvořen axonálním zakončením, u tohoto druhého typu je toto spouštěcí zóna a axonální zakončení je přímo na opačné straně na konci centrálního axonu. Tento typ neuronu má dlouhé a podivné jméno. Nazývá se pseudounipolární neuron. Je to proto, že vypadá jako unipolární, z těla vychází jen jeden výběžek, ale tento krátký výběžek se ihned rozdělí do těchto dvou dlouhých axonů. Má odlišný tvar od unipolárních neuronů.
video