Přihlásit se

Nultá mocnina Kolik je nultá mocnina tří? Zadefinujeme si mocnění a s pomocí definice si odvodíme výsledek mocnění nulou.

Pokud se zamyslíme nad něčím, jako je 2 na třetí, můžeme to brát jako 3 dvojky a jejich vynásobení, takže 2 krát 2 krát 2 nebo můžeme říci, že se jedná o tu samou věc, jako když vezmeme 1 a třikrát ji vynásobíme dvojkou. Budeme dále používat tuto definici a toto samozřejmě bude rovné 8. Na základě definice, kterou jsem právě napsal, co bude 2 na druhou? Bude to 1 krát 2 krát 2, takže 1 krát 2 krát 2, což se bude rovnat 4. Kolik bude 2 na prvou? Bude to 1 a budeme ji jedenkrát násobit dvojkou, což je rovno 2. Nyní si položme zajímavou otázku: Na základě této definice mocniny, kolik bude 2 na nultou? Doporučuji se nad tím trochu zamyslet. Pokud byste byli v komunitě matematiků, jak byste definovali 2 na nultou s využitím toho, co jste právě viděli? Způsobem, který jsme si zde ukázali. Řekli jsme si, že umocňování začnete s jedničkou, kterou násobíte základem mocniny nulakrát, takže ji nebudeme násobit žádnou dvojkou a skončíme pouze s jedničkou. Dává tedy smysl, že 2 na nultou je rovno 1? Dobře, zamyslíme se nad tím jinak. Využijeme jiný základ mocniny. To byla dvojka, ale řekněme, že máme trojku a já mohu říci, že 3 na čtvrtou je 3 krát 3 krát 3 krát 3 krát 3, což se bude rovnat 81. Napíšu to. Napíšu, že se to bude rovnat 81. Pokud bych řekl 3 na třetí… to je 3 krát 3 krát 3, což je 27. 3 na druhou je rovno 9. 3 na prvou je rovno 3. Všimli jste si vzoru? Pokaždé když jsme zmenšili exponent o 1,… Počítali jsme 3 na čtvrtou a pak 3 na třetí. Co se stalo s výsledkem? Zmenšil se z 81 na 27. Vydělili jsme ho třemi. A to dává smysl, protože v násobení ubyla jedna trojka, takže vydělením třemi z 81 získáme 27. Znovu vydělíme výsledek třemi, pokud se exponent sníží o 1, A pak dělíme třemi znovu, když jdeme z 9 na 3. Děleno třemi. Kolik si myslíte, že bude na základě této myšlenku 3 na nultou? Vzorec je takový, že pokaždé když snížíme exponent o jedničku, vydělíme výsledek základem mocniny, takže můžeme znovu dělit třemi. To je logika našeho postupu. Takže 3 děleno 3 nám dá opět jedničku. Vím, že se může zdát trochu nepřirozené, že cokoliv na nultou se má rovnat 1, ale toto je něco, co matematická komunita nadefinovala, protože to vlastně dává smysl. I když mocninu definujete jako, že vezmete 1 a vynásobíte ji základem tolikrát, kolik je exponent,… Takže vynásobím jedničku dvojkou třikrát. …nebo pokud se budete řídit tímto vzorcem. Pokaždé když snížíte exponent o 1, budete dělit výsledek základem mocniny. Kterýkoliv z postupů vás dostane k závěru, že 2 na nultou je 1 nebo že 3 na nultou je 1 nebo na rovinu, jakékoliv číslo na nultou je 1. Takže pokud budu mít libovolné číslo… Řekněme, že mám nějaké číslo ‚a‘ na nultou, tak výsledkem bude 1. Nyní pro vás mám zajímavou otázku. Toto je případ, kdy se ‚a‘ nerovná 0. Nechám to pro vás jako hádanku pro zamyšlení. Kolik si myslíte, že je 0 na nultou? Kolik by mělo 0 na nultou vyjít? A na 0 na nultou je zajímavé, že dostanete jinou odpověď, když použijete tento postup a když použijete postup zde. Tímto postupem by vám totiž vyšla 1. Zatímco tímto postupem byste dělili 0, což neumíme spočítat. Každopádně vás nechám uvažovat nad záhadou 0 na nultou.
video